– Ngày 15/8/2019 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 4 ổ cứng SSD của anh Bằng – 09364xx292. Anh Bằng cho biết máy chủ được cấu hình Raid0, sửng dụng 4 ổ cứng SSD intel 240GB. Tình trạng bị mất cấu hình Raid. Sau khi kỹ thuật kiểm tra xác định được Raid0 có 1 ổ cứng bị lỗi. Toàn bộ dữ liệu của anh Bằng được chúng tôi khôi phục thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Raid0 SSD intel 240GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button