– Ngày 19/1/2016 cứu dữ liệu máy chủ Raid5 chạy 4 ổ cứng SSD intel 240Gb cho anh Tuấn Anh – O905718888. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng báo lỗi 2 ổ cứng. Sau 1 ngày làm việc chúng tôi đã cứu dữ liệu máy chủ thành công và bàn giao lại cho khách hàngServer-Raid5-SSD-intel-240G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button