Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 500GB

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 500GB

– Ngày 24/3/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Tùng – 0904445745. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Phân vùng dữ liệu ổ D:\ không xuất hiện trong Windows do phân vùng đó đột nhiên chuyển thành free space, khách hàng đã tạo mới phân vùng, toàn bộ dữ liệu phân vùng D:\ bị mất. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại trong ngày.

khôi phục dữ liệu ST500DM002

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 500GB
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *