– Ngày 24/3/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Tùng – 0904445745. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Phân vùng dữ liệu ổ D:\ không xuất hiện trong Windows do phân vùng đó đột nhiên chuyển thành free space, khách hàng đã tạo mới phân vùng, toàn bộ dữ liệu phân vùng D:\ bị mất. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại trong ngày.

khôi phục dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button