Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 320gb cài win gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 320gb cài win gộp ổ

– Ngày 14/1 /2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Thành – 0973997908. Ổ cứng seagate 320gb mang đến trong tình trạng mất dữ liệu, 3 phân vùng gộp lại thành 1 phân vùng do khách hàng cài win nhầm. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu trong ngày.

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *