– Ngày 14/1 /2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Thành – 0973997908. Ổ cứng seagate 320gb mang đến trong tình trạng mất dữ liệu, 3 phân vùng gộp lại thành 1 phân vùng do khách hàng cài win nhầm. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button