Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 25/5/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh  Thực –  0936110655. Ổ cứng Seagate 500Gb được khách hàng mang đến trong tình trạng các phân vùng chuyển sang định dạng RAW. Sau khi công ty tiếp nhận kiểm tra xác định nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Công ty đã khôi phục lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *