– Ngày 25/5/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh  Thực –  0936110655. Ổ cứng Seagate 500Gb được khách hàng mang đến trong tình trạng các phân vùng chuyển sang định dạng RAW. Sau khi công ty tiếp nhận kiểm tra xác định nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Công ty đã khôi phục lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button