Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm
Xin mời bình chọn!

– Ngày 11/3/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Diên – 01647881880. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Theo mô tả của khách hàng trong quá trình ghost lại windows XP do thao tác nhầm nên toàn bộ các phân vùng ổ cứng gộp lại thành 1 phân vùng windows. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lấy lại dữ liệu ST500DM002

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *