– Ngày 11/3/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Diên – 01647881880. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Theo mô tả của khách hàng trong quá trình ghost lại windows XP do thao tác nhầm nên toàn bộ các phân vùng ổ cứng gộp lại thành 1 phân vùng windows. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lấy lại dữ liệu ST500DM002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button