Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm

– Ngày 11/3/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Diên – 01647881880. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Theo mô tả của khách hàng trong quá trình ghost lại windows XP do thao tác nhầm nên toàn bộ các phân vùng ổ cứng gộp lại thành 1 phân vùng windows. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

lấy lại dữ liệu ST500DM002

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB ghost nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *