– Ngày 29/4/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho khách hàng – 0969242688. HDD Seagate dung lượng 500Gb,  Model: ST3500312CS mang tới trong tình trạng các phân vùng ổ cứng bị hỏng. Chúng tôi đã tiến hành khôi phục và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button