Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 9 năm 2016

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 9 năm 2016

phục hồi dữ liệu tháng 9 năm 2016
– Ngày 30/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Linh – o902181396. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5475. Ổ không nhận do ngấm nước. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Tân – o973378134. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 30/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tư ở Hải Dương – o3203559900. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không sử dụng được. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 30/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Tân – o989672054. Ổ Western 320GB model: WD3200AAJS. Nguyên nhân do Ghost nhầm ổ D. Tất cả dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hùng – o945722286. Ổ Western 1TB model: WD10EZEX. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác nhận đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong ngày dữ liệu được khôi phục hoàn toàn cho khách hàng.
– Ngày 29/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Minh – o888698986. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547.  Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Dữ được được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/9/2016 phục hồi dữ liệu cho Khách hàng – o9616876XX. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/9/2016  lấy lại dữ liệu cho anh Dương – o974334680. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Nguyên nhân mất dữ liệu. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu.
– Ngày 29/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Trường – o948808687. Ổ cứng Hitachi 250GB model: HDP7250. Ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ lỗi đầu đọc, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại 100%.
– Ngày 29/9/2016 cứu dữ liệu cho Cô Thắng – o1646562028. Ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6459GSX. Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 28/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Khoa – o904166488. Ổ cứng Hitachi 640GB. Chạy Recovery gộp 3 ổ thành 1, mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 28/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Bình – o983203398. Thẻ nhớ 64GB. Nguyên nhân mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 28/9/2016 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – o982223750. Ổ cứng Western 250GB model: WT2500AAKS. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không sử dụng được. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 28/9/2016  cứu dữ liệu cho khách hàng – o9616876XX. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng  sau 1 ngày.
– Ngày 28/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Trung – o936263236. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và ban giao cho khách hàng.
– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Chung – o1234262222. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi toàn bộ.
– Ngày 27/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hiền – o912962627. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Tình trạng hỏng đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 27/9/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o986795622. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Nguyên nhân do lỗi đầu đọc. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Sỹ – o972888551. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD252HJ. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày
– Ngày 27/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Việt – o976788369. Ổ cứng Western 500GB. Do khách hàng làm mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 26/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Cảnh – o986213446. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM320II. Nguyên nhân ổ chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 26/9/2016 cứu dữ liệu cho chị Hằng – o904608868. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động do bị cháy. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.
– Ngày 26/9/2016  lấy lại dữ liệu cho anh Hiệp – o904886303. Ổ cứng Samsung 640GB model: HM641JI. Ổ hỏng do nước vào. Qua kiểm tra xác định hỏng cơ do ngấm nước. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và ban giao cho khsach hàng.
– Ngày 26/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thương – o984821975. Nguyên nhân mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày
– Ngày 26/9/2016 cứu dữ liệu cho chị Ngân – o906139535. USB 8GB. Do khách hàng xóa nhầm  mất dữ liệu. Dữ liệu đã được khôi phục 100% ngay trong ngày
– Ngày 24/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh A Quân – o983397273. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM. Nguyên nhân ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Cảnh – o1635472222. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST3320418AS. Tình trạng ổ không hoạt động. Nguyên nhân Hỏng đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/9/2016 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – o934268666. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX . Tình trạng hỏng đầu đọc, mặt đĩa kém. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Công – o1699099669. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành – o975946242. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ Bad nặng, 1 đầu từ bị lỗi. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 23/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Huy – o904082948. Ổ cứng Hitachi 160GB model: HDP7250. Nguyên nhân ổ chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành – o919772690. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ. Ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 23/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bình – o972889977. Khách hàng mang USB đến trong tình trạng bị hỏng do làm rơi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 23/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – o962921592. Ổ SSD 240GB model: SSDSC2BW240A4. Ổ cứng ssd lỗi, treo máy mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Dung – o975296685. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/9/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – o904747574. Ổ cứng Seagate 5400.6 500GB. Khách hàng chạy Recover mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – o988480666. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân mất định dạng ổ cứng. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 22/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Trường – o1674537885. Ổ cứng Western Western 320GB model: WD320BEVT. Format mất dữ liệu, đã copy đè dữ liệu và ổ bị Bad. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 22/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Mai – o973694049. Ổ cứng Seagate 5400.6 500GB. Cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Đô – o978366580. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 21/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – o904556601. Thẻ nhớ SanDisk 8GB. Nguyên nhân thẻ hỏng. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 21/9/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Vân – o944048889. Ổ cứng Hitachi 160GB model: HDS7210. Mất dữ liệu do xóa nhầm và ổ bị Bad. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu .
– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Cường – o983744266. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ. Ổ chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Năm – o989181355. Ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPVT. Format mất dữ liệu và ổ bị Bad. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi 100%.
– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Cường – o985982983. Ổ cứng Fujitsu 250GB model: MHX2250BT. Do khách hàng Format ổ D mất dữ liệu và ổ bị Bad. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 20/9/2016 khôi phục dữ liệu cho chị Ngà – o984516368. Ổ cứng Seagate 500GB medel: ST500LM000. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 20/9/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o984616203. Ổ cứng Toshiba 4Tb. Tình trạng ổ cứng camera format mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 20/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – o983220235. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 20/9/2016  lấy lại dữ liệu cho anh Lâm – 0972405068. Ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPVT. Khách hàng cài đè Windows 7 lên Windows 10 mất dữ liệu và ổ bị Bad. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100%.
– Ngày 19/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Tú – o904981828. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST3320418AS. Ổ cứng chết cơ. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/9/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o96446101x. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân ổ chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại được toàn bộ dữ  liệu cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 19/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Quyền – o977274826. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD160JJ. Ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 19/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Thịnh – o983583498. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Khách hàng Format nhầm ổ D mất dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Bằng – o936182802. Ổ cứng Samsung 80G. Nguyên nhân Format ổ C mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày.
– Ngày 18/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tiệp – o972141508. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024. Ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành – o987525774. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng hỏng đã qua sửa chữa. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ  liệu cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 18/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hải – o1645238386. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX. Nguyên nhân do đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Nam – o984185521. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST31000528AS. Ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được lấy lại 100%.
– Ngày 17/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Hiệp – o1689115555. Ổ cứng Samsung 1TB model: HD103ST. Do khách hàng xóa nhầm ổ E mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 17/9/2016 lấy lại dữ liệu cho Công ty Đức Việt – o974717790. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 17/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Quý – o902162026. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ bị Bad nặng. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng
– Ngày 17/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Tâm – o1676683963. Ổ cứng Western 1TB model: WD10TMVW. Ổ lỗi 1/6 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 16/9/2016 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – o123865886x. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3263GSX. Nguyên nhân ổ  chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày, chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 16/9/2016  cứu dữ liệu cho anh Hải Anh – o985070665. Ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N. Ổ chết cơ. Dữ liệu đã được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 16/9/2016 khôi phục dữ liệu cho Chú Trường – o913047712. Ổ cứng Fujitsu 160GB model: MHZ2160BH. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ bị kiến chui và chết cơ. Sau 1 ngày, dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Cường – o983086318. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Do khách hàng Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã khôi phục lại 100% dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 15/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Đạt – o988769179. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Ổ Chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Ngọc – o971004330. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Do khách hàng làm đổ cây máy tính, ổ cứng mang đến trong tình trạng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định lỗi đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Đức – o976377337. Ổ cứng Western 1TB model: WD10SPCX. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu đã được lấy lại toàn bộ cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 15/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Minh – o945777666. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Tình trạng ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 15/9/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o94819619x. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi 100%.
– Ngày 14/9/2016 phục hồi dữ liệu cho Hòa – o987708816. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 14/9/2016 cứu dữ liệu cho chị Điển – o1689697769. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Ổ bị Kiến chui, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/9/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Hương – o973389162. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEZ. Ổ bad sector, cài lại win mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại được 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 14/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Trí – o966378085. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX.  Khách hàng đã Format mất dữ liệu và chạy phần mềm cứu dữ liệu. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 14/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Quê – o916878180. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZKX. Ổ cứng bị virus ăn hết dữ liệu, ổ bị bad. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi.
– Ngày 13/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Vĩ  – o977792326. Ổ cứng Seagate 5400.6 320GB. Nguyên nhân lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu được phục hồi  sau 2 ngày và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 13/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Bảo – o901296889. Ổ cứng Seagate 250GB model ST250DM000. Ổ chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 13/9/2016 cứu dữ liệu cho công ty Bách Khoa Computer – o988906907. Ổ cứng Samsung 500GB model: HDS7210. Tình trạng mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Sau 2 ngày chúng tôi lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 13/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – o985502199. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ. Ổ chết cơ. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 13/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Đức – o978568585. Ổ cứng Hitachi 500Gb. Do Virus ăn hết dữ liệu trong ổ cứng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày.
– Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Hoàn – o982353782. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 12/9/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Thảo – o912427197. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Tình trạng không đọc được dữ liệu và ổ Bad nặng. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 12/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Sang – o976643888. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ. Sau 2 ngày chúng tôi đã phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Minh – o1226335505. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM. Ổ lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 12/9/2016 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – o90328596x. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BMVV . . Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận do rút điện đột ngột. Qua kiểm tra xác định ổ  lỗi 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 10/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Lập – o912018130. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ hỏng đầu từ, mặt đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100%.
– Ngày 10/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Quân  – o948998338 . Ổ cứng Western 3TB M model: WD30EZRX. Ổ cứng lỗi 1/6 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Phương – o903252711. Do khách hàng Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu ngay trong ngày.
– Ngày 10/9/2016  cứu dữ liệu cho Chú Bích – o913356417.  Mất dữ liệu do cài lại. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 10/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Tường – o938557260. Ổ cứng Hitachi 320GB. Nguyên nhân do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 9/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hà – o912159603. Ổ cứng Toshiba 640GB model: MK6459GSX. Ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 9/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Biên – o973634933. Ổ cứng  Seagate 5400.5 320GB. Nguyên nhân ổ lỗi 1/3 đầu từ. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 9/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Tùng – o913582648. Ổ cứng Samsung 500GB model: HM500LX. Ổ bị Bad nặng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 9/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Cường – o963139766. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/9/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – o91117167x. Ổ cứng Seagate 7200.12 250GB. Nguyên nhân do hỏng đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu của khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 8/9/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o90474757x. Ổ cứng Toshiba 250GB model: MH2250BH. Tình trạng chết cơ, đĩa xước do kiến chui vào trong. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 8/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Thành – o985184841. Ổ cứng Toshiba 250GB model: MK2552GSX. Ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/9/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – o904386186. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ổ cứng trong tình trạng chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – o942303916. Ổ cứng Samsung 80GB model: HDD83GJ. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 7/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Duy – o1266071669. Ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001. Tình trạng ổ cứng lỗi 1/5 đầu từ. Sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục lại được toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Long – o915660809. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Văn – o936266932. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Ổ cứng chết cơ, đĩa kém do khách hàng làm rơi máy tính khi đang sử dụng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 7/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Nam – o977878972. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ACF050. Do Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 7/9/2016 cứu dữ liệu cho chị Trang – o985024491. Box 1TB mất dữ liệu.  Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Trung – o914723668. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ. Ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 6/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Sơn – o975385592. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500418AS. Tình trạng ổ lỗi đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 6/9/2016  cứu dữ liệu cho anh Phúc – o983338380. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Nguyên nhân Ghost nhầm vào ổ D, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi  ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/9/2016 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – o906592899. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 6/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Long – o944270686. Ổ cứng Seagate 3TB model: ST3000DM001. Ổ chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn.
– Ngày 5/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – o986180968.Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BMVU. Tình trạng ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Tùng – o914266629. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5059GSXP. Khách hàng chạy  Recover mất dữ liệu, ổ bị Bad Sector. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 5/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Chung – o978999966. Ổ cứng Western 4TB model: WD40EZRX. Nguyên nhân lỗi đầu đọc. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Tuynh – o969536668. Ổ cứng Seagate 1,5TB model: ST31500341AS . Tình trạng format ổ camera mất dữ liệu và ổ bị bad. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 5/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Hà – o904566161. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng mang đến trong tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ sau 1 ngày.
– Ngày 1/9/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – o983509956. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM014. Tình trạng ổ cứng mất dữ liệu do tạo phân vùng. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 1/9/2016 cứu dữ liệu cho anh Tùng – o936070895. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân do ổ cứng bị rơi, lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 1/9/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – o936375704. Ổ cứng Seagate 5400.6 – 500GB. Do khách xóa nhầm mất dữ liệu và ổ cứng bị Bad Sector. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 1/9/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hạnh – o963881006. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn 100%.

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 9 năm 2016
4.4 (88.89%) 9 votes

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *