Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 8 năm 2016

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 8 năm 2016

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 8 năm 2016
4.8 (95%) 8 votes

khôi phục dữ liệu tháng 8 năm 2016
– Ngày 31/8/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o984191228. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Tình trạng ổ hỏng 1/2 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 31/8/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – o917169979. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 1 ngày tất cả dữ iệu được khôi phục lại.
– Ngày 31/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Lâm – o989292093. Ổ cứng Toshiba 750GB model: MK7559. Ổ cứng bi hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 31/8/2016 khôi phục dữ liệu cho chị Xuân – o983291926. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ. Ổ cứng bị cháy nổ, chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng .
– Ngày 31/8/2016 cứu dữ liệu cho công ty Tân Á – o982185933. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân do Ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 30/8/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o936122335. Ổ cứng Maxtor 80GB model: STM380215AS. Nguyên nhân ổ cứng là hỏng Motor, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi lại sau 1 ngày.
– Ngày 30/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Ngọc – o982774488. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Tình trạng cháy mạch chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục được 100% dữ liệu.
– Ngày 30/8/2016 phục hồi dữ liệu cho chú Tiếp – o983479518. Ổ cứng Seagate 80GB model: ST380211AS. Nguyên nhân mạch cháy nổ, cơ kêu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/8/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Cường – o933422868. Ổ cứng Western 640GB model: WD6400BPVT. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày, chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 30/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Trung – o936263236. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàng giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 29/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành ở Hải Phòng – o979698999. Ổ cứng Hitachi 500GB model HTS5450.Ổ cứng chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu của khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 29/8/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Lâm – o975985036. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Tình trạng của ổ cứng là chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 29/8/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Thư – o902569886. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Nguyên nhân là do chia lại ổ mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 29/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Thịnh – o904098181. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AVDS. Ổ cứng bị lỗi đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100% sau 2 ngày.
– Ngày 29/8/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Cường – o936183037. Ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024. Tình trạng ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – o976510485. Ổ cứng Hitachi 500GB laptop model: HTS545050. Ổ cứng chết cơ, cong vênh. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Khánh – 0916923391. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST3250311SV. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu.
– Ngày 27/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quyền – o1684905694. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT. Tình trạng ổ cứng bị Bad nặng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Khôi – o943889299. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ cứng mất dữ liệu do cài windows, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/8/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hải – o1663775411. Thẻ nhớ 4GB mất dữ liệu do xóa nhầm và đã copy đè thêm dữ liệu. Chúng tôi phục hồi thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 26/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng camera cho anh Đông – 0983672220. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Nguyên nhân cháy chân SATA. Tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 26/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Long – o988252270. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/2 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 26/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tài – o968973696. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng ổ cứng hỏng đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 26/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – o989799358. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT. Ổ cứng Ghost nhầm mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 26/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thiện – o988145377. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJ. Ổ cứng bị mất dữ liệu do format nhầm. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 25/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tú – o963243929. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500413AS. Tình trạng ổ cứng hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngầy 25/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Bách – o1233128098. Ổ cứng Hitachi 640GB model: HTS5475640. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được chúng tôi phục thành công sau 2 ngày.
– Ngày 25/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Lương ở Hà Tĩnh – o973905059. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Tình trạng ổ cứng hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 25/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Mr. JACHYZONG – o1645507366. Ổ cứng Samsung 500GB model: HM502JX. Ổ cứng đầu từ lỗi. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Thu Anh – o1687127293. Ổ cứng di động Touro 1TB. Ổ cứng di động mất dữ liệu do Format nhầm. Chúng tôi đã phục hồi thành công tất cả dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 24/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hân – o973174236. Ổ cứng Seagate desktop 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng đầu từ lỗi. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 24/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Long – o988252270. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 24/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Việ – o1652391742. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250318AS. Ổ cứng đầu từ lỗi. Dữ liệu được công ty phục hồi 100%
– Ngày 24/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đăng ở Cao Bằng – o916528377. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ. Ổ cứng lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
-Ngày 24/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thanh – o919923338. Ổ cứng di động Transcend 1TB. Ổ cứng bị mất dữ liệu do format nhầm, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu, copy đè dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/8/ 2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Lâm – o979830122. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng đánh rơi, hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 23/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hòa – o946012182. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Ổ cứng mất dữ liệu do ghost nhầm. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng trong ngày.
– Ngày 23/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vinh – o989921212. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 23/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chú Xuân – o982468866. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT. Ổ cứng bị lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 23/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Hùng – o1655256222. Khách hàng mang 2 USB 32GB, 64GB đến trong tình trạng mất toàn bộ dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 22/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Huy – o976453699. Ổ cứng Fujitsu 320GB model: MJA2320BH. Ổ cứng bị chết cơ, kiến chui. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 22/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Thái Bình – o986000236. Ổ cứng Seagate 250GB. Ổ cứng được gửi lên trong tình trạng hỏng cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công cho khách hàng.
– Ngày 22/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Việt Anh – o1668596195. Ổ cứng Hitachi 1TB model: HDS721010. Ổ cứng mất dữ liệu do format nhầm. Trong ngày dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Hồng – o904558264. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM321HT. Ổ cứng bị mất dữ liệu do cài lại windows, đã chạy phần mềm nhưng không thành công. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Khánh – o912588555. Ổ cứng Seagate 500GB bị mất dữ liệu do Ghost nhầm nên toàn bộ phân vùng bị gộp lại. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng.
– Ngày 20/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đoàn – o1653153169. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST2500DM000. Ổ cứng đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu của khách hàng được chúng tôi bàn giao trong ngày.
– Ngày 20/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – o932282528. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ. Ổ cứng bị chết cơ do kiến chui. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 20/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu – o978312986. Ổ cứng Western 1TB model: WD1002FAEX. Ổ cứng mất dữ liệu do ghost nhầm. Tất cả dữ liệu được bàn giao cho khách hàng trong ngày.
– Ngày 20/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Mạnh – o977830720. Ổ cứng Samsung desktop 160GB model: HD163GJ. Ổ cứng chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 20/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Yến – o936595388. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW . Ổ cứng hỏng 1/8 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 19/8/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – o919166308. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 19/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Huy – o915040222. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 19/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – o919792555. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ. Ổ cứng chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/8/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Ninh – o904285977. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Hiện tượng ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 19/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – o988007868. Ổ cứng hitachi laptop 640GB model:HTS5475640. Ổ cứng bị lỗi 1/4 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 18/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Trang – o966968808. Ổ cứng Western 1,5TB model: WD15NMVW. Ổ cứng lỗi 1/6 đầu từ do đánh rơi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Yến ở Bắc Ninh – o1686014688. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu của chị Yến được gửi lại sau 1 ngày.
– Ngày 18/8/2016 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Tiến – o974885423. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân ổ cứng lỗi đầu từ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được bàn giao sau 1 ngày.
– Ngày 18/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – o966142442. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Hiện tượng đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 18/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vịnh – o901324666. Ổ cứng Western desktop 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng bị chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 17/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Nghĩa ở Thái Nguyên – o983201475. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Tình trạng ổ cứng mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 17/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Huấn – o932345148. Ổ cứng Seagate 500GB moel: ST500DM002. Nguyên nhân ổ cứng đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 17/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – o965929555. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị mất dữ liệu ngoài desktop do khách hàng ghost windows chưa copy. Chúng tôi đã phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 17/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – o979866895. Ổ cứng Seagate desktop 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 17/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – o969643350. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Hiện tượng ổ cứng tự nhiên bị mất dữ liệu do sau khi máy tính bị treo. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 16/8/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – o903472329. Thẻ điện thoại 8GB bị mất dữ liệu do định dạng lại thẻ trên điện thoại. Trong ngày dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 16/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành – o973997908. Ổ cứng 320GB bị mất dữ liệu do ghost nhầm nên bị gộp ổ. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng ngay sau đấy.
– Ngày 16/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu – o983015486. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị Virus xóa dữ liệu, khách hàng đã ghost windows đè lên. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/8/2016 phục hồi dữ cho anh Phái – o936552788. Thẻ nhớ SD 2GB. Hiện tượng thẻ đòi format. Trong ngày toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phuc hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Thùy Anh – o1689464820. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ cứng hỏng 2/8 đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 15/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – o987666687. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Toàn bộ dữu liệu của khách hàng được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 15/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – o973836803. Ổ cứng di động Samsung 1TB model: ST1000LM024. Ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương – o989051399. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng của của khách hàng được gửi lên trong tình trạng lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 15/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho Hoàn – o987537276. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ổ cứng đầu từ lỗi. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – o966639700. Ổ cứng desktop Hitachi 1TB. Ổ cứng bị hỏng cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 13/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Lào Cai – o974251369. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Ổ cứng bị chết cơ.Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 13/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bình ở Hải Dương – o977552705. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Tình trạng hỏng cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 13/8/2016 phục hồi dữ liệu ỏ cứng cho Dũng ở Bắc Ninh – o986822599. Ổ cứng Western laptop 500GB model: WD500LPVX. Ổ cứng bị chết cơ do đánh rơi máy. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 13/8/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho anh Tuấn – o962648019. Thẻ nhớ điện thoại 8GB bị mất dữ liệu. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 01653044993. Ổ cứng Maxtor 80GB. Nguyên nhân chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 12/8/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Huy – o989002980. Ổ cứng Samsung desktop 80GB model: HD082GJ. Ổ cứng bị chết cơ, đã can thiệp. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 12/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Nghệ An – o911171676. Ổ cứng Desktop Seagate 500GB bị hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 12/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Yến ở Quảng Ninh – o931500268. Ổ cứng di động Samsung 1TB model: ST1000LM024 bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 12/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sáng – o961811960. Ổ cứng desktop Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được bán giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 12/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho an Khương – o988999236. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050. Ổ cứng bị hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi phục và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 11/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – o1234990456. Box di động ADATA 500GB của khách hàng mất dữ liệu do xóa nhầm, ổ cứng mất định dạng, bad sector nhẹ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 11/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Chung – o1234262222. Ổ cứng Western 500GB model: WD500BMVW. Ổ cứng bị lỗi đầu từ, toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho anh Chung.
– Ngày 11/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thọ ở Ninh Bình – o912418822. Ổ cứng di động model: WD10JMVW. Ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 11/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – o989086669. Ổ cứng Samsung desktop 320GB model: HD322GJ. Ổ cứng bị mất dữ liệu do cài windows đã format toàn bộ phân vùng, chia lại ổ, copy đè dữ liệu. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0916801905. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547550A9. Ổ cứng bị mất dữ liệu do chạy recovery nhầm. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Thanh Hóa o984695882/ o909695882. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600JS. Ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 10/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – o977387619. Ổ cứng Toshiba 500GB bị mất dữ liệu do ghost lại win gộp ổ, mất phân vùng. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 10/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng ở Bắc Ninh – o912714863. Ổ cứng Western 25GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị mất dữ liệu do xóa nhầm dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu và copy đè dữ liệu. Dữ liệu đã được phục hổi trong ngay và abfn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/8/2016 lấy lại dữu liệu ổ cứng cho anh Hợp – o1656092953. Ổ cứng Desktop Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Ổ cứng bị mất định dạng phân vùng (RAW) ổ D:\. Tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.
– Ngày 10/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho cô Loan – o913005284. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Ổ cứng bị treo nguyên nhân do Bad Sector nặng. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 9/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – o989056661. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 9/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tú – o918489743. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Ổ cứng trong tình trạng đánh rơi, lỗi cơ. Tất cả dữ liệu của anh Tú được phục hồi thành công sau 2 ngày.
– Ngày 9/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Chung – o915106639. Ổ cứng Fujitsu 60GB chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu của anh Chung được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 9/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh An – o965188185. Ổ cứng Laptop Western 500GB model: WD5000LMVW. Nguyên nhân ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công.
– Ngày 8/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Huy – o976178998. Ổ cứng Samsung desktop 80GB model: HD082GJ. Nguyên nhân ổ cứng hỏng cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của anh Huy được chúng tôi phục hồi thành công sau 2 ngày.
– Ngày 8/8/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Phùng – o1656102526. Ổ cứng Desktop Western 500GB model: WD5000AAKX bị chết cơ, đĩa kém. Trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 8/8/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Thành – o902220091. Thẻ nhớ máy ảnh CF 8GB. Hiện tượng thẻ đòi format. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi ngay sau đó.
– Ngày 8/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Thanh Hóa – o987886292. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Ổ cứng bị Bad Sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 6/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Truyền – o935886088. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRX. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng không nhận do đánh đổ case. Chúng tôi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi.
– Ngày 6/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Chung – o968722828. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012. Ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu thành công cho khách hàng.
– Ngày 6/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Vũ – o972896355. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Ổ cứng trong tình trạng lỗi 1/2 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Chi – o904193969. Ổ cứng Toshiba laptop 500GB. Ổ cứng bị lỗi 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – o975924589. Ổ cứng Seagate 250GB đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 5/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Tùng – o1666852994. Thẻ SD Lexar 64GB bị lỗi, không mở ra được. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đấy.
– Ngày 5/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – o917883314. Ổ cứng Western desktop 250GB, model: WD2500AAKX. Ổ cứng trong tình trạng không nhận đã tháo cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 5/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – o977552705. Ổ cứng desktop Samsung 250GB model: HD253GJ. Ổ cứng trong tình trạng chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 4/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Việt – o978877797. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Ổ cứng bị Bad nặng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 4/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hậu – o1685563668. Ổ cứng Samsung desktop 320GB model: HD322HJ mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 4/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Bằng – o972644926. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5076GSXN. Ổ cứng bị lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 4/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng – o989291284. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ổ cứng trong tình trạng chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Khải – o913210415. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công sau 1 ngày
– Ngày 3/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quốc – o972321586. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Ổ cứng mất dữ liệu do cóa 2 phân vùng gộp thành 1, đã ghi đè dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/8/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Hường – o1675709190. Ổ cứng Seagate 250GB. Ổ cứng hỏng đầu từ đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 3/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – o1259198888. Ổ cứng Seagate 320GB có hiện tượng đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 2/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Đức – o902061194. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT. Ổ cứng trong tình trạng Bad sector nặng. Sau 2 ngày dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công.
– Ngày 2/8/2016 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – o902061194. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000BPKT bị bad sector nặng. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.
– Ngày 2/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Ngọc – o975107189. Ổ cứng Seagate 200GB trong tình trạng Bad Sector nặng. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 2/8/2016 cứu dữ liệu cho anh Vinh – o987479988. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ. Ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công dư liệu cho khách hàng.
– Ngày 2/8/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Cường – o915866684. Ổ cứng Samsung desktop 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do khách hàng format nhầm ổ C:\, đã chạy phầm mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 1/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – o989818488. Ổ cứng Hitachi laptop 320GB model: HTS7232320A7 bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 1/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hòa – o947510877. Ổ cứng Samsung 640GB model: HM641JI. Ổ cứng hỏng 2/4 đầu từ. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 1/8/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Toàn – o983870147. Ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ do nước đổ vào. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 1/8/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – o902061194. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT. Ổ cứng trong tình trạng bị Bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 1/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đắc – o912222265. Ổ cứng Hitachi 120GB bị mất dữ liệu do khách hàng thao tác nhầm trong quá trong quá trình ghost windows nhầm nên bị gộp ổ. Trong ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *