Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 12 năm 2016

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 12 năm 2016

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 12 năm 2016
– Ngày 30/12/2016 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O985259116. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD252HJ. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Hùng – O917444898. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/12/2016 khôi phục dữ liệu cho chị Thủy – O982309298. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 29/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Thành – O944222191. Ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRZ. Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 29/12/2016 cứu dữ liệu cho Khách hàng – O977248028. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Hỏng đầu từ.  Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 29/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – O989398833. Ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001. Tình trạng ổ bị Bad nặng. Dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Văn – O969008868. Ổ cứng SSD 120GB gãy chân. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/12/2016 cứu dữ liệu cho chị Giang – O914840549. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EFRX. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân do lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/12/2016 cứu dữ liệu cho công ty Minh Đức – O977455851. Ổ cứng Seagate 250GB model: 7200.12. Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 28/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hiển – O968627410. Ổ cứng Seagate 320GB model: 7200.10. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 27/12/2016 phục hồi dữ liệu cho Khách hàng – O977248028. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRX. Hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – O1667091979. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ không nhận. Tình trạng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Huy – O983815415. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân do mất phân vùng, ổ bị Bad.  Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 26/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh An – O983301110. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABF050A. Tình trạng mất phân vùng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 26/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – O982101483. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5059GSX. Tình trạng Bad nặng. Chúng tôi đã  lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 26/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Thắng – O966100585. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012.  Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/12/2016 phục hồi dữ liệu khách hàng – O983586007. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Nguyên nhân chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Soái – O964381166. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 23/12/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Quang – O936985665. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX. Nguyên nhân ổ kêu cạch cạch, bad sector. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Trung – O904613039. Máy Mac mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 22/12/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Thảo – O949346868. Ổ cứng Seagatge 250GB model: ST250DM000. Ổ cứng được tiếp nhận trong tình trạng lỗi không nhận ổ cứng. Nguyên nhân do đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 22/12/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Camera cho anh Quang – O936985665. Ổ cứng Western 500GB model: WD500AAKX. Ổ cứng cắm trong đầu camera bị lỗi. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục đầy đủ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 22/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – O983636632. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Nguyên nhân mất dữ liệu do Ghost nhầm. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 21/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Việt – O913218866. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân do lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Ngay trong ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Trường – O935683286. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BPVT. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Nam – O932362595. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD075. Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 20/12/2016 lấy dữ liệu cho khách hàng – O1653044993. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEKT. Hỏng đầu đọc. Dữ liệu được lấy lại 100% cho khách hàng.
– Ngày 20/12/2016 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – O903254981. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AVVS. Tình trạng do khách hàng Ghost vào ổ D, đã chạy PM. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 20/12/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Hạnh – O971045297. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ không nhận do lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Sơn – O932282528. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – O913214134. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 19/12/2016  lấy dữ liệu cho anh Dương – O1658938468. Thẻ nhớ 16GB. Nguyên nhân mất dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu đã được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 17/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Vinh – O915152428. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Do chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 17/12/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – O293522666. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ bị Bad nặng, đầu từ đọc kém. Dữ liệu được khôi phục 100% cho khách hàng.
– Ngày 17/12/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Thảo – O973301118. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ. Tình trạng ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 17/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hải – O903217887. Ổ cứng Hitachi 500GB do chạy Recover mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 16/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Tùng – O903287025. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ không nhận do va đập lỗi cơ. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Ninh – O985810600. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024. Ổ không nhận do lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 16/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Hải – O1636741967. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024. Nguyên nhân do ổ bị Bad, mất định dạng. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 16/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Sáng – O979077075. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450A7. Nguyên nhân do khách hàng chạy Recover mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Quân – O904865489. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Ổ  không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/12/2016 cứu dữ liệu cho chị Hường – O973035759. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh  Kính – O904548899. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSXN. Ổ không nhận bị dính nước. Nguyên nhân do mạch hỏng, cơ không nhận. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày.
– Ngày 15/12/2016 khôi phục dữ liệu cho Cô Hải – O982771990. Ổ cứng Seagate 500G model: ST500LT012. Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ  sau 1 ngày.
– Ngày 14/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Cường – O983744266. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/12/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Khôi – O971929292. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BMVW. Ổ không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ sau 1 ngày.
– Ngày 14/12/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Hương – O1656401344. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Ổ không nhận. Tình trạng do ngập nước, chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
– Ngày 14/12/2016  cứu dữ liệu cho công ty Hà Cát – O1666795902. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX. Ổ không nhận do mạch cháy nổ, cơ kêu lạch cạch. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Huy – O934891617. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Ổ cứng bad nặng vì đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu dược lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 13/12/2016 phục hồi dữ liệu cho Bình – O989205429.  Box Western. Nguyên nhân mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Thắng – O914440134. Ổ cứng Seagate 3TB model: ST3000DM001. Nguyên nhân xóa mất dữ liệu, đã sử dụng phần mềm cứu dữ liệu. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Cường – O986786151. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Ngay trong  ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Hải – O976243423. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265.  Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 12/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Chinh – O987204997. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Dũng – O984125907. Ổ cứng Seagate 1TB 7200.12. Ổ không nhận. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 2 ngày tất  cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh An – O985579002. Ổ cứng Western 80GB model: WD800. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại 100% cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 10/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Quang – O965777608. Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS5475. Xóa phân vùng, đã chia lại phân vùng. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/12/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Vinh – O986151010. Thẻ nhớ 8GB mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 10/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Hậu – O868050279. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Nguyên nhân chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 10/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – O983329556. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 9/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Nhất – O988901527. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS. Ổ không nhận chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 9/12/2016 cứu dữ liệu cho chị Tuyết – 0988649273. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 9/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bình – O989205420. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEVT. Tình trạng Format nhầm ổ E mất dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 9/12/2016 cứu dữ liệu cho Khách hàng – O977992117. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Lỗi đầu đọc. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 8/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Tuấn – O913368429. USB 8GB bị ngâm nước Hỏng. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Hậu – O902100885. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – O988226195. Ổ cứng Toshiba model: DT01ABA100V. Ổ không nhận do chết cơ, đã tháo cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Tứ – O982549105. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ không nhận do lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 7/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Long – O912019699. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ không nhận Chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã khôi phục tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – O978348230. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM320II. Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 7/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Khải – O936775639. Ổ cứng Seagate 320GB model: 5400.6. Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 7/12/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Hằng – O903447658. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ cứng lỗi  do hỏng đầu từ, đã qua nơi khác can thiệp. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/12/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Bắc Ninh – O985081019. Ổ cứng Western 320GB model: WD320AAKS. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 6/12/2016 khôi phục dữ liệu cho công ty Lâm An – O989292093. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân cháy mạch, cơ gõ lạch cạch. Sau 2 ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 6/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Long – O987411868. Ổ cứng Seagate 250GB. Nguyên nhân Format mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 5/12/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – O911171676. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/12/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Ninh –  O906118589. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ. Ổ không nhận. Do chết cơ, đĩa nhiều vết xước. Dữ liệu được lấy lại 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/12/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Thành – O936224466. Box Western 500GB. Nguyên nhân chép đè 18GB dữ liệu, ổ bị Bad sector. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Chung – O916504302. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ không nhận. Hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 3/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Quang Anh – O918896468. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS54327. Ổ không nhận do va đập mạnh, lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 3/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Hùng – O904019318. Ổ cứng model: MD00800. Tình trạng hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 2/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Văn Anh – O989241811. Ổ cứng Seagate 250GB model: 7200.12. Tình trạng máy treo, Bad nặng. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 2/12/2016 cứu dữ liệu cho chị Nhung – O904458585.  Máy Mac xóa mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 2/12/2016 cứu dữ liệu cho khách hàng – O919792555. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách.
– Ngày 2/12/2016 lấy dữ liệu cho chị Loan – O912189704. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ. Ổ không nhận do kiến chui chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 1/12/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Việt – O963798054. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ không nhận.  Nguyên nhân do hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 1/12/2016 cứu dữ liệu cho anh Quang – O946657412. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPCX. Ổ không nhận do đầu đọc lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 1/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Phương – O961897568. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được khôi phục toàn bộ sau 1 ngày.
– Ngày 1/12/2016 cứu dữ liệu cho chị Tâm – O976202685. Ổ cứng Seagate 7200.12. Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 12 năm 2016
5 (100%) 10 votes

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *