Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 6 năm 2016

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 6 năm 2016

phục hồi dữ liệu tháng 6 năm 2016
– Ngày 29/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho em Hà – o972773683. Ổ cứng Hitachi 40GB model: HTS424040M9AT00. Tình trạng ổ cứng bị lỗi đầu từ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 29/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng di động cho Cô Lý – o982196815. Ổ cứng di động Samsung 1TB model: ST1000LM024. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liếu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 29/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tiến Anh – o904265559. Máy tính Sony VaiO bị mất dữ liệu do chạy Recover nhầm nên gộp các vùng lại với nhau. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 29/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Liệu – o9061691xx. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD256GJ. Tình trạng ổ cứng bị Bad sector. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 28/6/2016 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – o1252453388. Ổ cứng Hitachi 500GB. Model: HTS725050. Nguyên nhân đầu đọc lỗi. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng hàng.
– Ngày 28/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – o975716256. Ổ cứng Seagate 320GB. Tình trạng đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao sau 1 ngày.
– Ngày 28/6/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Toàn ở Cao Bằng – o978953436/o912209680. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu đã được khôi phục thành công và gửi lại cho anh toàn sau 1 ngày.
– Ngày 28/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – o904227889. Máy Sony vaio chạy Recover nhầm nên mất dữ liệu. Trong ngày chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Phượng ở Hải Phòng – o936941266. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/6/2016 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Phú Xuyên – o987210161. Ổ cứng Maxtor 160GB model: STM3160318. Hiện tượng ổ cứng Bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 27/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Khánh – o1692169020. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Tình trạng ổ cứng bị Bad nặng. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 25/6/2016 cứu dữ liệu cho chị Ly – o962791991. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LMVW. Nguyên nhân ổ cứng chết, ổ cứng đã tháo, đơn vị khác can thiệp nhưng không thành công. Dữ liệu đã được chúng tôi phục hồi sau 3 ngày.
– Ngày 25/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Minh ở Hưng Yên – o902239222. Ổ cứng Western model: WD1600AAJS. Nguyên nhân ổ cứng Đầu từ hỏng. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hà – o1668584618. Ổ cứng Western 500GB model: WD500AAKX. Ổ cứng có trong tình trạng chết cơ. Dữ liệu được công ty khôi phục sau 2 ngày.
– Ngày 24/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – o948939229. Ổ cứng Hitachi 160GB. Hiện tượng chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 24/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng Anh ở Thanh Hóa – o973600333. Ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N. Ổ cứng chết cơ, dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100%.
– Ngày 24/6/2016 khôi phục dữ liệu máy tính cho khách hàng ở Quảng Ninh – o904285977. Ổ cứng Seagate 250GB. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 23/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – o923438383. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của anh Thắng được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 23/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thạch – o947486673. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EARS. Tình trạng ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 23/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hảo – o976478399. Ổ cứng Hitachi 320GB bị mất dữ liệu do chạy Recover nhầm, gộp các phân vùng thành một. Dữ liệu của khách hàng được phục hồi ngay sau đó.
– Ngày 23/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho máy tính Quang Vinh ở Thái Nguyên – o919424181. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân ổ cứng đánh rơi, chết cơ. Dữ liệu của khách hàng được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 23/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quỳnh – o912177055. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu của anh Quỳnh được bàn giao lại sau 1 ngày.
– Ngày 22/6/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Ly – o903247559. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho Hoàng Anh ở Thanh Hóa – o973600333. Ổ cứng Samsung 80GB model: SP0842N bị hỏng cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi trong ngày.
– Ngày 22/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho My – o933080586. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD080HJ. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 22/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hà – o986638138. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Tình trạng ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 21/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng Anh ở Thanh Hóa – 0973600333. Ổ cứng Maxtor 40GB. Hiện tượng ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi trong ngày.
– Ngày 21/6/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Thành – 0988261988. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ. Ổ cứng bị kiến chui, chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 21/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 01649039690. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng đầu đọc lỗi. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 21/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 0914421989. Thẻ nhớ máy ảnh Sandisk 64GB (2 thẻ). Hiện tượng thẻ đòi format. Toàn bộ dữ liệu video của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 20/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Lâm – 0963398329. Ổ cứng Seagate 500GB. Tình trang hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 20/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0964238844. Ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 20/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Ninh – 01636980000. Ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 20/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Khoái ở Hưng Yên – 0975785062. Ổ cứng Toshiba 500Gb model: DT01ACA050. Ổ cứng đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 16/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Huyền – 0988030383. Ổ cứng Hitachi 500GB bị mất dữ liệu do chạy Recover nhầm và đã copy đè dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.
– Ngày 16/6/2016 lấy lại dữ liệu cho Giao – 0912192983. Hdd Western 320GB model: WD3200BPVT. Do bị nước đổ vào laptop nên ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 16/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – 0966997547. Ổ cứng Seagate 500GB bị Bad sector. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục sau 1 ngày.
– Ngày 16/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Thuật – 0904787504. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX. Ổ cứng bị hỏng đầu từ do đánh đánh rơi máy. Tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 15/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hà – 0985652333. Ổ cứng Western 2TB model: WD2003FZEX. Ổ cứng bị ngập nước do chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 15/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Linh – 0934683685. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 15/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Phong – 0962121000. Ổ cứng Samsung 40GB model: HD040GJ. Tình trạng đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
– Ngày 15/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Dần – 0983660593. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 14/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Dung – 01697633978. Ổ cứng Toshiba 250GB model: MK2561GSYN. Tình trạng ổ cứng hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Toàn – 01694851094. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ. Ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục thành công sau 1 ngày.
– Ngày 14/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nhật – 0977783853. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5075GSX. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Dữ liệu đã được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 14/6/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – 0968230404. Ổ cứng desktop Mytouch 160GB model: MT160S37. Do bị virus nên mất dữ liệu. Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 14/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0968230404. ổ cứng desktop Samsung 250GB model: SP2504C. Ổ cứng bị mất dữ liệu do virus. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 13/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Tiên – 0913222049. Thẻ nhớ Lexar 32GB của khách hàng có hiện tượng đòi format.Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho a Tiên ngay sau đó.
– Ngày 13/6/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Vinh – 0983308843. Ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ, cơ gõ. Dữ liệu được khôi phục 100% và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 13/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tùng ở Hải Phòng – 0986050946. Ổ cứng Samsung 80GB model: SP0802N. Hiện tượng đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu của khách hàng hàng được phục hồi trong ngày.
– Ngày 13/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho chị Tâm – 0942608287. Ổ cứng di động Sony 500GB bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.
– Ngày 13/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sáng – 0973982246. Ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0966496999. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5061GSY. Ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao sau 1 ngày.
– Ngày 11/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Toản – 0966120291. Ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001. Ổ cứng bị mất dữ liệu do chạy Recover nhầm. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.
– Ngày 11/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Cự Lôc – 0946012182. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Ổ cứng chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0973016993. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5076GSX. Ổ cứng đột tự nhiên không nhìn thấy dữ liệu. Dữ liệu được khôi phục 100%.
– Ngày 11/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0912696963. Thẻ nhớ 16GB không không hiện dữ liệu mới chụp. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục.
– Ngày 10/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Vân – 01687718888. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ cứng bị hỏng 2/8 đầu từ. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 10/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Toản – 0966120291. Ổ cứng Seagate 1TB. Do chạy Recover nhầm nên toàn bộ dữ liệu bị mất. Dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100%.
– Ngày 10/6/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Thức – 0906217189. Ổ cứng Western 1 TB model: WD10TMVW. Ổ cứng hỏng 2/6 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 10/6/2016 khôi phục dữ liệu cho chị Thắm – 0963383634. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AJS. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 9/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0981957775. Ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPVX, bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao sau 1 ngày.
– Ngày 9/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0983912800. Khách hàng format nhầm phân vùng E:\. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.
– Ngày 9/6/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Giang – 0912610069. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7. Ổ cứng mất dữ liệu do khách hàng chạy Reset (windows 10). Trong ngày dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 9/6/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Huy – 0918469343. Thẻ nhớ Sony 32GB bị mất dữ liệu do xóa nhầm, và đã chụp đè lên thẻ. Trong ngày dữ liệu được bàn giao cho khách.
– Ngày 9/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Dương – 0942606096. Ổ cứng Seagate 500GB, bị lỗi cơ. Dữ liệu được phục đầy đủ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 8/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Giang – 0904612161. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT.Tình trạng ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 8/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – 0982039978. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002, bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được khôi phục thành công sau 2 ngày.
– Ngày 8/6/2016 cứu dữ liệu hdd cho anh Lương – 0985372086. Ổ cứng Seagate 1.5TB bị hỏng 2/8 đầu từ. Sau 2 ngày dữ liệu của anh Lương được phục hồi toàn bộ.
– Ngày 8/6/2016 phục hồi dữ liệu cho khách hàng VietCeco – 01279962049. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD321HJ. Ổ cứng bị chết cơ, kiến chui. Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 8/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Nghệ An – 0915941466. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được lấy lại thành công sau 1 ngày.
– Ngày 7/6/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Hùng – 0988071888. Ổ cứng Hitachi 320GB HTS545032B9. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được chúng tôi khôi phục thành công.
– Ngày 7/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – 01666088466. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM00 trong tình trạng đầu từ lỗi. Dữ liệu được khôi phục 100%
– Ngày 7/6/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho chị Thi – 0903433688. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVVW. Ổ cứng hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ lại cho khách hàng.
– Ngày 7/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Lan – 0913393365. Ổ cứng Seagate 320GB bị bad sector.Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi phục lại toàn bộ sau 2 ngày.
– Ngày 7/6/2016 cứu dữ liệu máy Sony Vaio cho anh Tâm – 0985602605. Máy Sony Vaio của anh Tâm bị mất dữ liệu do chạy Reset nên toàn bộ dữ liệu trong các phân vùng bị mất. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.
– Ngày 7/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho cho khách hàng Vietceco – 01279962049. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD250HJ. Tình trạng ổ cứng bị kiến chui, chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 6/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng bị ngập nước cho anh Hòa – 0903222886. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng bị chết cơ do ngập nước. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0904328369. Ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ cho anh Hưng.
– Ngày 6/6/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0947516161.Thẻ nhớ 32GB mất dữ liệu. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 6/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Việt Anh – 0977741991. Ổ cứng Western 1TB model: WD1003FZEX, mất dữ liệu do trong quá trình cài windows đã format nhầm. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Đông – 0989920025. Ổ cứng di động Western 1TB, bị mất định dạng. Trong ngày dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 6/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Phong – 0988761208. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị mất dữ liệu do cài Windows nhầm. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 4/6/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Lâm – 0989799358. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX, ổ cứng trong tình trạng bị chết cơ, đã bị can thiệp nhưng không thành công. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 4/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0914994000. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX, ổ cứng bị Bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu của anh Minh được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 4/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thành ở Hải Dương – 0989538898. Ổ cứng Desktop Hitachi 500GB, hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 4/6/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho Thanh – 0946246898. Thẻ nhớ 32GB bị Virus mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục.
– Ngày 4/6/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0934485086. Ổ cứng Seagate 250GB mất dữ liệu do chạy recover nhầm. Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2016 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – 0906202769. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ, ổ cứng bị Bad nặng. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 3/6/2016 cứu dữ liệu cho anh Điệp – 0903231719. Ổ cứng Seagate 320GB chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thuật – 0904787504. Ổ cứng Western model: WD5000LPVX, bị hỏng đầu từ do đánh rơi máy. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/6/2016 khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Thanh – 0946246898. Thẻ nhớ 32GB bị mất dữ liệu do virus. Dữ liệu trên thẻ được khôi phục và bàn giao lại cho anh Thanh trong ngày.
– Ngày 3/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thế – 0974622686. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEVT, ổ cứng bị bad sector nặng. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 2/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0973301085. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EARS, nguyên nhân do hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được bàn giao sau 1 ngày.
– Ngày 2/6/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Phương – 0936393331. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị ngấm nước. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi toàn bộ.
– Ngày 2/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng bị ngập nước cho anh Phương – 0936393331. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ. Ổ cứng không nhận do ngập nước. Dữ liệu của khách hàng được khôi phục 100%
– Ngày 2/6/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop cho anh Phương – 0936393331. Ổ cứng Maxtor 80GB, ổ cứng bị ngập nước 8 tiếng. Dữ liệu của anh Phương được lấy lại toàn vẹn.
– Ngày 2/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng ngập nước cho anh Phương – 0936393331. Ổ cứng Western 250GB WD2500AAKX, ổ cứng ngấm nước. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 2/6/2016 cứu dữ liệu hdd cho anh Hiệp – 0977512713. Ổ cứng Western 120GB model: WD1200JS, bị hỏng đầu từ. Do vật tư khó tìm nên toàn bộ dữ liệu của khách hàng được cứu lại sau 2 ngày.
– Ngày 1/6/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Huyền – 0982390608. Ổ cứng Western 160Gb model: WD1600BEVT. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 2 ngày.
– Ngày 1/6/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Thao – 0914898550. Ổ cứng Samsung HD082GJ bị chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao lại cho anh Thao.
– Ngày 1/6/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop cho anh Trường – 0984532862. Ổ cứng Seagate 160GB, model: ST3160215AS.Ổ cứng bị chết cơ do ngập nước. Tất cả dữ liệu của anh Trường được khôi phục.
– Ngày 1/6/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Thắng – 0986554954. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7 bị lỗi đầu từ. Dữ liệu của anh Thắng được phục hồi thành công và bàn giao lại sau 1 ngày.
– Ngày 1/6/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Ngọc ở Nam Định – 0989086686. Ổ cứng Seagate 250GB. Tình trạng hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được cứu lại và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 6 năm 2016
4.6 (92.5%) 24 votes

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *