Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu tháng 11 năm 2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 11 năm 2016

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 11 năm 2016
– Ngày 30/11/2016 cứu dữ liệu cho chị Ngà – O941156446. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSX. Ổ không nhận. Nguyên nhân Hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Đông – O982228818. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Ngày trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.
– Ngày 30/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Mạnh – O977258655. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Bách – O973345268. USB 8GB. Tình trạng USB Hỏng. Chúng tôi đã khôi phuc toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/11/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Nhung – O972103425. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Đoàn – O989261406. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hưng –  O941749364. Thẻ CF 8GB. Nguyên nhân thẻ nhớ đòi Format. Ngay trong ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 29/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Du – O917505405. Thẻ nhớ 32GB. Tình trạng do khách hàng Cut nhầm mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 28/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Trung – O988608852. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Khâm – O936133789. Ổ cứng Toshiba 160GB model: MK1655GSX. Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 28/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hiếu – O1656099169. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Tình trạng ổ Bad nặng. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Phúc – O987577938. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Tình trạng ổ bad nặng. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 26/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Thắng – O987704155. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01UBD100. Ổ không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngàu dữ liệu được lấy lại 100%  cho khách hàng.
– Ngày 26/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – O977830720. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST320LT012. Ổ không nhận. Do đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 2 ngày.
– Ngày 26/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hiến – O979950189. Ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N. Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tiền – O1656067511. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Nguyên nhân Format mất dữ liệu, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Viễn – O983810666. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3259GSX. Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi 100%.
– Ngày 25/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Đức – O943959883. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX. Ổ báo Dynamic mất phân vùng. Ngay trong ngày dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Thái – O915066646. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Hỏng đầu đọc. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tuấn – O912002389. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJ. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 24/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Trung – O904101423. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 23/11/2016 phục hồi dữ liệu cho công ty  Tuấn Sơn – O968805639. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Nguyên nhân chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 23/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Đạt – O988970735. Ổ cứng Seagate 1TB  model: 7200.12. Ổ không nhận. Tiến hành kiểm tra xác định hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – O985882257. USB 8GB. Nguyên nhân mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/11/2016 cứu dữ liệu cho Khách hàng – O948977246. Ổ cứng Seagate 80GB 7200.10. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.
– Ngày 22/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Việt – O936566336. Ổ cứng Seagate 500GB  5400.6. Mất dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 22/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – O987702570. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng Cài đè Windows lên ổ D. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu đượ lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/11/2016 lấy dữ liệu cho chị Thi – O969809611. Ổ cứng Western 2TB model: WD2003FZEX. Nguyên nhân treo máy, mất dữ liệu.  Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Đức – O977153241. Ổ cứng Seagate 80GB model: ST380215AS. Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu đọc, đĩa kém. Dữ liệu được khôi phục hoàn toàn cho khách hàng.
– Ngày 21/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh –  O916050369. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Nguyên nhân do  Virus mất dữ liệu ổ D còn 65,4GB, ổ E còn 198GB. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Thành – O971003799. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000VX000. Nguyên nhân ổ cứng camera Mất dữ liệu, đã copy đề 12 tiếng. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Chỉnh – O962167628. Ổ cứng Seagate 320GB 5400.6. Tình trạng ổ không nhận, đã tháo cơ. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 19/11/2016 khôi phục dữ liệu cho công ty Thiên Minh – O965640684. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD321HJ. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Cường – O936118020. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Mất hết các phân vùng. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.
– Ngày 18/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Toàn – O979519686. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS7250. Nguyên nhân ổ không nhận. Do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 18/11/2016 phục hồi dữ liệu cho Công ty DLT – O982409209. Ổ cứng Western 750GB model: WD7500BMVW. Nguyên nhân ổ không nhận do Lỗi 1/3 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Sơn – O978468888. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân chết cơ. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.
– Ngày 17/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Vinh – O915152428. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 17/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bách – O934413117. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 17/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Nam – O935466588. Ổ cứng Samsung 80GB model: SP0802N. Ổ không nhận do chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục.
– Ngày 17/11/2016 lấy dữ liệu cho Khách hàng – O985572442. Ổ cứng Seagate 250GB model: 7200.12. Đầu đọc lỗi. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Thắng – O979757686. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại.
– Ngày 16/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Minh – O987805272. Ổ cứng Seagate 160GB model: 7200.12. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – O906113119. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn sau 1 ngày.
– Ngày 16/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Hải – O1677866444. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABF050. Mất dữ liệu, không rõ nguyên nhân. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/11/2016 cứu dữ liệu cho chị Oanh – O983740716. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT. Tình trạng máy treo và ổ báo lỗi. Qua kiểm tra xác định đầu tử hỏng. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/11/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Giang – O989998641. Ổ cứng Western 1.5TB model: WD15NMVW. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 15/11/2016 lấy lại dữ liệu cho chị  Trang – O912567687. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM025. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 15/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – O983613815. Ổ cứng Western 500GB model: WD5003AZEX. Do mất định dạng 1 ổ. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.
– Ngày 14/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tuấn – O904161258. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Mất phân vùng ổ bị Bad Sector. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 14/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Thuận – O987210161. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Kim – O936183633. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Tình trạng Format trên Mac và đã Copy đè dữ liệu.  Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục cho khách hàng.
– Ngày 12/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Lập – O972366879. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX. Tình trạng ổ không nhận do làm rơi khi đang dùng. Qua kiểm tra xác định hỏng đầu từ, đĩa xước. Dữ liệu được phục hồi  100% cho khách hàng.
– Ngày 12/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Nam – O986116690. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450A7. Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Lập – O986200316. Máy Sony Vaio. Nguyên nhân chạy Recover nhầm, dồn ổ, mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 11/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Hòa – O974058983. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5475.  Lỗi 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bình – O989383399. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5475. Nguyên nhân ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định lỗi 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi hoàn toàn.
– Ngày 11/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tuyền – O962046262. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX. Nguyên nhân hỏng ổ cứng, cháy mạch, cơ kêu lọc cọc.  Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 11/11/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Thủy – O983064926. Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD. Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại.
– Ngày 10/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Cường – O912620727. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng bị treo máy, có tiếng kêu khi cắm ổ cứng vào. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/11/2016 lấy lại dữ liệu cho công ty Mac – O968428383. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003. Nguyên nhân cài lại Windows, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 10/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – O932282528. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ. Ổ không nhận do kiến chui, chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Thành – O988739028. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600JD. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ.  Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.
– Ngày 10/11/2016 lấy lại dữ liệu cho Khách hàng – O966868911. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Tình trạng ổ kêu lọc cọc. Chúng tôi đã phục hồi tất cả dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 09/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Hưởng – O966050677. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX. Ổ không nhận. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 09/11/2016 khôi phục dữ liệu cho Khách hàng – O983781366. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS5450. Nguyên nhân bị kẹp xe, cong vênh, chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 09/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Hoàng – O1295155555. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003. Nguyên nhân mất phân vùng. Tất cả dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 09/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Vỹ – O985334814. Ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRX. Nguyên nhân ổ không nhận do lỗi 2/7 đầu từ, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 09/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Phương – O944300691. Ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001. Nguyên nhân mất dữ liệu, có 3 phân vùng, mất 1 phân vùng. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 08/11/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Hoài – O967915152. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW.  Ổ không nhận. Lỗi 1/8 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 08/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – O986026382. Ổ cứng Seagate 500GB 7200.12. Lỗi đầu từ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi hoàn toàn.
– Ngày 08/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Hùng – O988772291. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX. Lỗi đầu đọc. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 08/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Vũ – O968008492. Máy Mac bị mất dữ liệu. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 07/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Nam – O981231239. Ổ cứng Seagate 250GB 7200.10. Nguyên nhân do khách hàng cut 1 phần dữ liệu, chia lại ổ, đã sử dụng phần mềm. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 07/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – O912238386. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Nguyên nhân bitLocker, mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 07/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – O988088555. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ không nhận do lỗi 2/8 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 07/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Trung – O921478865. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân ổ không nhận do hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 05/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Mạnh – O912870694. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Ổ chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được khôi phục hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 05/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Chung – O981195788. Ổ cứng SSD 120GB. Ổ không nhận do bị lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 05/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tú – O912468457. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX. Ổ không nhận do mạch cháy, cơ lọc cọc. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 05/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Linh – O1647088251. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ02ABF100. Máy bị treo Va đập mạnh, bad sector nặng. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 05/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Chưởng – O969518668. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT. Ổ không nhận do chết cơ. Dữ liệu được phục hồi 100% cho khách hàng.
– Ngày 04/11/2016 lấy dữ liệu cho anh Cường – O983609253. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Ổ không nhận do lỗi 1/3 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 04/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hải – O912892777. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5432. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 04/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tuấn – O919493333. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSXN. Tình trạng ổ không nhận, đã tháo cơ. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 04/11/2016 phục hồi dữ liệu cho chị Hồng Anh – O1663763650. Ổ cứng Western 3TB model: WD30EZEX. Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ.  Dữ liệu được khôi phục 100% và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 04/11/2016 cứu dữ liệu cho anh An – O932280183. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003. Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 03/11/2016 khôi phục dữ liệu cho Khách hàng – O904611234. Ổ cứng Seagate 500GB model: 7200.12. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 03/11/2016 lấy lại dữ liệu cho chị Trang – O979556999. Ổ cứng Seagate 80GB model: 7200.10. Ổ không nhận đầu đọc lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại cho khách hàng.
– Ngày 03/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Trọng – O904463288. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân ổ không nhận  do đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% sau 1 ngày.
– Ngày 03/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – O969643348. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ. Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 03/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Vương – O1647963268. Thẻ nhớ Toshiba 16GB. Nguyên nhân thẻ hỏng. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày.
– Ngày 02/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Mạnh – O984666905. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM320HJ. Nguyên nhân Bad nặng và lỗi 1/2 đầu từ. Tất cả dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 02/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Tuấn – O978172398. Ổ cứng Samsung 40GB model: SP0411N. Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.
– Ngày 02/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – O988539059. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRX. Nguyên nhân Bad nặng. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 02/11/2016 phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – O936421369. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ hỏng. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 02/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Tài – O979758882. Ổ cứng Seagate 250GB. Phá password có lấy dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 01/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Tưởng – O985420305. Ổ cứng Seagate 500GB 7200.12. Ổ không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 01/11/2016 cứu dữ liệu cho anh Cường – O906682666. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 01/11/2016 lấy lại dữ liệu cho anh Chinh – O972162126. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST320DM000. Nguyên nhân ổ không nhận. Do đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được được lấy lại sau 1 ngày.
– Ngày 01/11/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – O978676282. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500514NS. Ghost nhầm ổ D mất dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 11 năm 2016
4.5 (89.05%) 42 votes

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *