[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi
30/3 , Bách , 0983215789 , 5400.6_500 , , Ok
30/3 , Đức , 0904011191 , 5400.6_500 , , Ok
29/3 , Rolando , 0904873223 , WD1600BEVT , , Ok
29/3 , Trung , 0987423597 , Seagate 160 , , Ok
28/3 , Kiên , 0985998666 , Toshiba 500 , , Ok
28/3 , Chiến , 0985720238 , WD5000BEVT , , Ok
27/3 , Hoàng , 0982322880 , 5400.6_500 , , Ok
27/3 , Minh , 0945955559 , Box WD1500 , , Ok
27/3 , Hoàng , 0913559867 , 7200.11_500 , , Ok
26/3 , Tuấn , 0915206989 , ST2000DL003 , , Ok
26/3 , Uyên , 0913523301 , MK3263 , , Ok
26/3 , Dũng , 0902031692 , HM641JI , , Ok
26/3 , B. Nam , 0936381949 , HD502HJ , , Ok
26/3 , Hưng , 0914303638 , HTS5475_500 , , Ok
26/3 , Hưng , 0914303638 , HTS5475_500 , , Ok
25/3 , Việt , 0949931888 , HD161GJ , , Ok
25/3 , Sỹ , 0977376881 , 5400.6_320 , , Ok
21/3 , Toản , 01233738838 , 7200.10_80 ATA , , Ok
21/3 , Linh , 0949230507 , HD322GJ , , Ok
21/3 , Đông , 0974588883 , HD322GJ , , Ok
21/3 , Đức , 01642265556 , Seagate 1T Raid0 , , Ok
21/3 , Hoàng Anh , 0986367346 , Hitachi 40 , , Ok
20/3 , Thoan , 0984524789 , MK3259 , , Ok
20/3 , Minh , 0966962155 , WD3200AAKX , , Ok
20/3 , Nhung , 0904662623 , MK5075 , , Ok
20/3 , Quyết , 0913356070 , HD163GJ , , Ok
20/3 , Huệ , 0912380303 , HD081GJ , , Ok
19/3 , Thắng , 0913001326 , WD1600AAJS , , Ok
19/3 , Thùy , 0988489315 , WD5000BEVT , , Ok
19/3 , Giang , 0966090021 , 7200.10_80 , , Ok
19/3 , Cường , 0904100110 , HTS5475_500 , , Ok
18/3 , Thế , 01662664597 , WD3200AAKX , , Ok
18/3 , Kiên , 0912584239 , SP0802N , , Ok
18/3 , Dũng , 01658998999 , Seagate 250 , , Ok
16/3 , Dũng , 0989095045 , MK5065 , , Ok
16/3 , Ánh , 0903237834 , HTS7250_320 A9 , , Ok
16/3 , Ngọc , 0972181518 , 5450_500 A7 , , Ok
16/3 , Quảng , 0979022163 , HD253GJ , , Ok
15/3 , Bảy , 0983600409 , WD3200BEVT , , Ok
15/3 , Hùng , 0989789830 , WD1.5T , , Ok
14/3 , Phương , 01689569393 , Furitsu 250 , , Ok
14/3 , Linh , 01694405833 , Box WD1T 2.5″ , , Ok
13/3 , Tuấn , 0982038486 , HD103SJ , , Ok
13/3 , Tú , 0912469387 , WD2500AAKX , , Ok
12/3 , Thành , 01238948568 , WD5000BMVW_USB , , Ok
12/3 , Khoa , 0906231284 , 5400.5_250 , , Ok
11/3 , Đài , 0913510023 , HD161HJ , , Ok
11/3 , Định , 0 , Vaio , , Ok
10/3 , Phương , 0948988998 , WD800JD , , Ok
10/3 , Long , 0968627189 , 7200.11_500 , , Ok
9/3 , Hoạt , 0988050405 , SAS 300 , , Ok
9/3 , Chú Trung , 0913223575 , MK1034 , , Ok
9/3 , Hải , 0977845626 , 7200.12_250 , , Ok
9/3 , Hùng , 0988338111 , WD5000BEVT , , Ok
9/3 , Linh , 0974397910 , WD1T , , Ok
8/3 , Bích , 093766619 , 7200.10_80 , , Ok
8/3 , Thiêm , 0982988193 , Maxtor 40 , , Ok
8/3 , Giang , 0985587968 , HD082GJ , , Ok
6/3 , Phương , 0912905008 , WD5000BMVW , , Ok
6/3 , Hà , 0983244532 , HD083GJ , , Ok
6/3 , Quyết , 01636259866 , HDS7120_320 , , Ok
6/3 , Chị Hoàn , 0912988983 , 7200.10_80 , , Ok
6/3 , Tiến , 0913091331 , Maxtor 80 , , Ok
6/3 , Hưng , 0932243345 , WD10TMVV , , Ok
5/3 , Dân , 0947177113 , MJA2320BH , , Ok
5/3 , Định , 0979305056 , MK3265 , , Ok
5/3 , Phương , 0936131087 , WD2500AAKX , , Ok
4/3 , Hiếu , 0983038943 , HD163GJ , , Ok
4/3 , Sơn , 0962778276 , Seagate 1T , , Ok
4/3 , Chị Hòa , 01236023480 , HTS5420_160 , , Ok
4/3 , Tuyết , 0977385741 , Raid 5. 3 ổ WD150 , , Ok
3/3 , Trường , 0932347586 , WD400 , , Ok
2/3 , Thắng , 0932359586 , HM161HI , , Ok
2/3 , Nguyệt , 0988741547 , 5400.6_500 , , Ok
1/3 , Quân , 01266110080 , Raid 5. 4 ổ samsung 120 , , Ok
1/3 , Tuấn , 0982038486 , HD502 , , Ok

[/table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button