Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2015

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2015

cuu du lieu o cung di dong

– 31/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0973202022. Ổ cứng Seagate 250Gb, ổ cứng hỏng không nhận

– 31/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tâm – 0916566866. Ổ cứng laptop Hitachi 250Gb mất Patition

– 31/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0986687222. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model:MK167GSG)

– 29/8/2015 Cứu dữ liệu cho chú Ngọc – 0904259102. Thẻ nhớ máy ảnh 1G mất dữ liệu

– 29/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thiện – 0974867113. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 29/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0963711581. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) bad nặng

– 28/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0968200985. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EZRX) hỏng không nhận ổ cứng

– 28/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hậu – 0969966668. Ổ cứng laptop 750Gb mất dữ liệu

– 28/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0989051399. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) không nhận ổ cứng

– 27/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 0987651558. Ổ cứng laptop Toshiba 750Gb (Model: MK7559GSXP) lỗi đầu từ

– 27/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 01252459988. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) chết cơ

– 26/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Thọ – 0945368579. Ổ cứng di dộng Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) chết cơ

– 26/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Kiên – 0972544477. Ổ cứng Hitachi 320Gb kêu lọc cọc

– 26/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 01696427531. Ổ cứng Seagate 160Gb không nhận ổ cứng

– 25/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0988988855. Ổ cứng Toshiba 500G (Model: DT01ACAO50) hỏng đầu đọc

– 25/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 01687130466. Ổ cứng Toshiba 2Tb (Model: HDS5C3020BLE630) lỗi đầu từ

– 25/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0904060486. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb lỗi đầu từ

– 24/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0948012888. Ổ cứng Hitachi 500 chạy Recovery windows mất dữ liệu

– 24/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0983161091. Thẻ nhớ Micro SD xóa nhầm mất dữ liệu

– 24/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0976838183. Ổ cưng Hitachi 2Tb lỗi đầu từ

– 22/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Việt Anh – 0912323443. Ổ cứng laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) chạy recovery mất dữ liệu

– 22/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0946223131. 02 thẻ nhớ 16GB mất dữ liệu

– 22/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0948021084. Ổ cứng Hitachi 500Gb bad sector

– 21/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0972006430. Ổ cứng Segate 1Tb lỗi đầu từ

– 21/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0986118907. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ

– 21/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 0918281726. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb đầu từ lỗi

– 20/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 01695211028. Ổ cứng MDT (China) (Model: MD00800_BJBW) hỏng không nhận

– 20/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0961687686. Ổ cứng Samsung HD322GJ hiện tượng không nhận ổ cứng

– 20/8/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0313719222. Ổ cứng Hitachi 80Gb chết cơ

– 19/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lợi – 0912389116. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EARS) hỏng đầu từ

– 19/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904094312. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) lỗi đầu từ

– 19/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Linh – 01234131898 ổ cứng di động 1Tb mất dữ liệu

– 18/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0972413559. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 18/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quý – 0906230555. Ổ cứng di động Western 320Gb (Model: WD3200BMVV) chết cơ

– 17/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuyến – 01268296226. Ổ cứng Laptop Western 1Tb ghost nhầm mất dữ liệu

– 17/8/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 0907103995. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ

– 17/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 0989502410. Ổ cứng laotop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXN) ghost nhầm mất dữ liệu

– 15/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0966688850. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb (Model: MK2565GSX) chết cơ

– 15/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0948058583. Máy laptop Asus mất dữ liệu mail outlook

– 15/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tiệp – 0934592208 (Model: ST500LT032) bad nặng

– 14/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0982669192. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) chết cơ

– 14/8/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng anh Tùng – 0967896191. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb hỏng đầu từ

– 14/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh An – 0988916914. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 13/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0947745525. Ổ cứng laptop Furistu 120Gb (Model: MHV2120AH) chết cơ

– 13/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0987463491. Ổ cứng Lapotp Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) hỏng đầu từ

– 13/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0904840640. Ổ cứng Laptop Hitachi 80Gb chết cơ

– 13/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0982101483. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) lỗi đầu từ

– 12/8/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0915941466. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 12/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh An – 0988916914. Ổ cứng Samsung 160G (Model: HD161GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 12/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Giao – 0947336446. Ổ cứng Hitachi 500G lỗi đầu từ

– 11/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0979698999. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:HD083GJ) chết cơ

– 11/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Ánh – 0987958258. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSXN) lỗi đầu đọc

– 11/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0988080529. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu từ

– 10/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0919989665. Ổ cứng samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận

– 10/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Phong – 0983268269. Ổ cứng di dộng Trancend 1Tb lỗi đầu từ

– 10/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hai – 0986790892. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSXN) chạy Recover mất dữ liệu

– 8/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên Giang – 0972149888. Ổ cứng 160Gb (Model: HD162GJ) lỗi không nhận

– 8/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0983241081. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model:HD502HJ) chết cơ

– 8/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trí – 0948999399. Ổ cứng di động Western 500Gb (model: WD5000LMVW) hỏng đầu từ

– 8/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Cát – 0979191966. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) khôi phục windows 8 mất dữ liệu

– 7/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0936258768. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5055GSX) chết cơ

– 7/8/2015 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 01696200272. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) ghost nhầm mất dữ liệu

– 7/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lương – 0987888662. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 7/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hạnh – 0975287065. Ổ cứng laptop Seagate 320Gb cài Windows mất dữ liệu

– 6/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0938686628. Ổ cứng Hitachi 500Gb chết cơ

– 6/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bảo – 0983975368. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) chết cơ

– 6/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 0989292093. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ

– 6/8/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0919792555. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) chết cơ

– 5/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0916416666. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) lỗi đầu từ

– 5/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0979354964. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng không nhận ổ cứng

– 5/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0985835366. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ

– 5/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0919424181. Ổ cứng Seagate 250Gb (model: ST250DM000) hỏng không nhận

– 4/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0986939855. Ổ cứng Laptop Samsung 750Gb (Model: ST750LM022) hỏng đầu từ

– 4/8/2015 Cứu dữ liệu cho chị Bình – 0904904324. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) virus mất dữ liệu

– 4/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0979332102. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) chết cơ

– 4/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tráng – 01674659025. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb lỗi đầu từ

– 3/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0904723848. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) hỏng đầu đọc

– 3/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0919424181. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 3/8/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0913319793. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) hỏng đầu từ

– 1/8/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0913303593. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 1/8/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thảo – 0914465982. Ổ cứng Laptop Hitachi 500 mất dữ liệu

– 1/8/2015 Cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0978881221. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) Chết cơ

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2015
5 (100%) 1 vote

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *