Toshiba-500Gb

– 31/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0902010635. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 31/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0988884487. Ổ cứng Hitachi 80gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 31/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Khải – 01223351257. Ổ cứng Western 250Gb (China) chết cơ

– 31/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01676258227. Ổ cứng Laptop Toshbia 320Gb (Model:MK3265GSX) Lỗi đầu đọc

– 30/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Văn – 0903365002. Ổ cứng Laptop Seagate 250Gb đánh rơi lỗi đầu đọc

– 30/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Hằng – 0962257788. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVS) lỗi đầu từ

– 30/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0915015994. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 30/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 0918281726. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng không nhận

– 30/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sâm – 0983651599. USB 256GB mất dữ liệu

– 28/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huy – 0932217380. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ

– 28/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0978296449. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WT2500AAKS) chết cơ

– 28/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 01278102299. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) lỗi đầu đọc

– 27/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0946254289. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb format chia lại ổ cứng mất dữ liệu

– 27/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0963086528. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 27/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưởng – 0975360317. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 27/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thụ – 0984226594. Ổ cứng Hitachi 320Gb chết cơ

– 26/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Nhàn – 01676411889. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) đánh rơi hỏng đầu từ

– 26/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 01643499451. Ổ cứng laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) hỏng đầu đọc

– 26/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hanh – 0983625232. Ổ cứng Hitachi 320Gb hỏng đầu đọc

– 25/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hào – 0985146583. Ổ cứng Western 320GB (Model: WD3200AAJS) lỗi đầu từ

– 25/3/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0972989666. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc

– 25/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyến – 0969904444. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) chết cơ

– 25/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Phan – 0983553836. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABF050) đánh rơi cong vênh

– 25/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1661) lỗi đầu từ

– 24/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Khanh – 0904319758. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050D) hỏng đầu từ

– 24/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Phương – 0948281789. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) đầu từ lỗi

– 24/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0942581839. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 24/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0975230688. Ổ cứng Western 320Gb ((Model: WD3200AAKS) chết cơ

– 24/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0964618554. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) Recovery mất dữ liệu

– 23/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chiến 0989453889. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 23/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 01224221109. Máy laptop Vaio cài windowns mất dữ liệu

– 23/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0937898684. Ổ cứng Hitachi 500Gb đầu đọc lỗi

– 23/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0918676011. Máy lapotp HP4230 Recovery mất dữ liệu

– 23/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0904449879. Ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: HM641JI) chết cơ

– 21/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lương – 0972957945. Ổ cứng Laptop Samsung (Model: ST500LM012) hỏng đầu đọc

– 21/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 21/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0984241246. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chạy recovery mất dữ liệu

– 20/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hải Yến – 0935594880. Ổ cứng Seagate 500Gb chết cơ

– 20/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0968046601. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) chết cơ

– 20/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0988287278. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) chết cơ

– 20/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Toàn – 01657525526 ổ cứng laptop Samsung 250Gb (Model: HM250HI) lỗi đầu đọc

– 20/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0984293077. Ổ cứng Seagate 500Gb lõi đầu từ

– 19/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0947557828. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hiện tượng bị bad đã format ổ cứng

– 19/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho bác Nam – 0903248878. Ổ cứng máy MAC Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) hỏng không nhận

– 19/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 01643452504. Ổ cứng di động Seagate 1Tb (Model: ST1000LM024) hỏng đầu đọc

– 19/3/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0948989048. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu từ

– 19/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 01254058888. Ổ cứng Laptop seagate 250Gb lỗi đầu từ

– 18/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Ích – 0988712728. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi đầu từ

– 18/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0926886289. Ổ cứng Seagate 320Gb (model: ST320DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 18/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0988360099. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi cơ

– 18/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) hỏng đầu từ

– 17/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0933201989. Ổ cứng Laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6476GSX) hỏng cơ

– 17/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0978878067. Ổ cứng Seagate 40Gb chết cơ

– 17/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thế Anh – 0913593627. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) hỏng đầu từ

– 17/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0973933933. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5075GSX) đánh rơi lỗi cơ

– 16/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0936671226. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) chết cơ

– 16/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0986630003. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 16/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0913666971. Ổ cứng Samsung 160 chết cơ

– 16/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0913665868. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu từ

– 14/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0978672586. Ổ cứng Hitachi 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 14/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0963967838. Ổ cứng seagate 500gb hỏng đầu từ

– 14/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0982340588. Ổ cứng di động Western 500Gb mất dữ liệu do virus

– 14/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0915578771. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 13/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0975998010. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) hỏng cơ

– 13/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0972097948. Ổ Samsung 80Gb (Model: SP0842N) chết cơ

– 13/3/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0949757945. Máy Laptop Dell cài windows mất dữ liệu

– 13/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0979670768. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX) đầu đọc lỗi

– 12/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0913201183. Ổ cứng di động Western 250Gb hỏng đầu từ

– 12/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cao – 0914340239. Ổ cứng Western 80Gb (model: WD800BD) chết cơ kêu lạch cạch

– 12/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đại – 0904331086. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GXS) hỏng đầu từ

– 12/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0914768668. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 11/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thiều – 0983145486. Ổ cứng Hiatachi 80Gb chết cơ

– 11/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0934588809. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 11/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 01679814142. Ổ cứng laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) lỗi đầu đọc

– 11/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huỳnh – 0903862113. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) hỏng đầu đọc

– 11/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Vượng – 0988956793. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu từ

– 10/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Nhân – 0913232378. Ổ cứng Seagate 500Gb không nhận

– 10/3/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Khánh – 01655078999. Ổ cứng My passport 500Gb hỏng đầu đọc

– 10/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Toàn – 0912344753. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 10/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) đầu đọc lỗi

– 10/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng Platinum 320Gb chết cơ

– 9/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0977468666. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX) chết cơ

– 9/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuyên – 0912529952. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu từ

– 9/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0984293077. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

– 9/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – 0976883720. Ổ cứng Seagate 500Gb Format, chia lại ổ, cài windows

– 7/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Thanh – 0915228300. Ổ cứng di động 500Gb đánh rơi từ tầng 4, chết cơ

– 7/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0977067415. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 7/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0987752645. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: SP2514N) lỗi đầu từ

– 6/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0979869597. Ổ cứng Samsung 120Gb (model: SP1213C) chết cơ

– 6/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thạo – 0942858285. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) chết cơ

– 5/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0914205899. Ổ cứng di động Western 750Gb my passport hỏng đầu đọc

– 5/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 01696427531. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: SP1203N) chết cơ

– 5/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hang – 0979057264. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu từ

– 5/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0982278965. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) bad nặng

– 5/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khánh – 01655078999. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 4/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho em Hải Anh – 0975665256. Ổ cứng Western 80Gb hỏng không nhận

– 4/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 01676351707. Ổ cứng SSD 250GB chia ổ mất dữ liệu

– 4/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Chuẩn – 0978990309. Ổ cứng máy Laptop 320gb mất dữ liệu

– 4/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lực – 0913024190. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) bị cháy

– 4/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0964617014 ổ cứng di động ADATA 1Tb format copy đè dữ liệu

– 3/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0969022294. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 3/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho chị Yến – 0919828262. Ổ cứng Seagate 320Gb đánh rơi, chết cơ

– 3/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – TP.Vinh – 0904477727. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 3/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vịnh – 0989190580. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb hỏng đầu đọc

– 3/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hào – 0985146583. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 2/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0934358668. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng.

– 2/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western bị gộp ổ mất dữ liệu

– 2/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0974181565. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc

– 2/3/2015 Cứu dữ liệu ghost nhầm cho anh Long – 0979277604. Ổ cứng Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 1/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trọng – 0966953686. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 1/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0987644987. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 1/3/2015 Cứu dữ liệu cho chú Khiên – 01239169989. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) lỗi đầu từ

Call Now Button