o cung di dong wd

– 31/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0979832289. Ổ cứng Hitachi 1Tb lỗi đầu từ

– 31/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0914043121. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 31/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tân – 0979693658. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng cơ

– 31/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 01683353976. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

– 30/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0948989048. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 30/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Linh – 01234131898. Ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

– 30/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0915249659 Ổ cứng Hitachi 2Tb lỗi đầu từ

– 30/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hoạt – 0986891234. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

– 29/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dân – 0904659759. Ổ cứng Western 1,5Tb hỏng đầu từ

– 29/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thường – 0946144998. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 29/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0982106686. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu từ

– 29/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0912926746. Máy Vaio xóa nhầm mất dữ liệu

– 28/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Linh – 0979917386. Ổ cứng Hitachi 500Gb đầu từ lỗi

– 28/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sang – 0904087079. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 28/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Yến – 0942970246. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu từ

– 27/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho em Vũ – 0947584395. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVT) lỗi đầu từ

– 27/1/2015 Cứu dữ liệu cho chú Bình – 0985899388. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

– 27/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tần – 0904546658. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 26/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0904060066. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 26/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0936386800. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 26/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0982669192. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb Bad bặng, recover mất dữ liệu

– 26/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 01689963262. Ổ cứng Seagate 40GB chết cơ

– 24/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0976350939. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ

– 24/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0983356528. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) lỗi đầu đọc

– 24/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0987411868. Máy laptop Sony Vaio chạy recover mất dữ liệu

– 24/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0983211688. Ổ cứng Samsung 400Gb (Model: HD400LJ) bị bad nặng, đã format ổ

– 23/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 01693318881. Ổ cứng Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 23/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khoa- An Giang – 0914495919. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu đọc

– 23/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0973670292. Ổ Western 500Gb cài Win vào ổ chứa dữ liệu

– 23/1/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAJS) chết cơ. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 22/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0983968999. Ổ cứng di động western 1Tb va đập lỗi đầu từ

– 22/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hào – 0902242409. Ổ cứng Western 3Tb (Model: WD30EZRX) lỗi đầu đọc

– 22/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đạt – 0904188333. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model:HM320JI) đánh rơi hỏng đầu từ

– 22/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0968526698. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 21/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 01653828282. Ổ cứng di động 1Tb (Model: ST1000LM024) đánh rơi chết cơ

– 21/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0987899950. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 21/1/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 01689963262. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) chết cơ chết mạch

– 21/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0984887666. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) format mất dữ liệu

– 20/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vụ – 0976906698. Ổ cứng di động 2Tb chết cơ

– 20/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hà – 0975823836. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DL001) lỗi đầu từ

– 20/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 012345558XX. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc

– 19/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Vân – 01687366445. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABF050) chết cơ do va đập mạnh

– 19/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đoàn – 0912224028. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) lỗi đầu từ

– 19/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0974075750. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb hỏng cơ

– 19/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0948196198. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 17/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hoa – 0988364466. Ổ cứng Laptop Samsung 250Gb (Model: HM251HI) hỏng đầu từ

– 17/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Bằng – 01682323969. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 17/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Lam 0984088XXX. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKS) lỗi đầu từ

– 16/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0983009577. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 16/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ninh – 0912016008. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) lỗi đầu đọc

– 16/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bằng – 0963322699. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 15/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0988295943. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thông – 0969441010. Ổ cứng di động 1Tb đánh rơi chết cơ

– 14/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 0913035706. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ, mặt đĩa xước. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 13/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – 01998888998. Ổ cứng di động Western 3Tb lỗi đầu đọc

– 12/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Toàn – 0932596986. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 12/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Giang – 0984895808. Ổ cứng Laptop máy Sony vaio 500Gb khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu

– 12/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0968308388. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) đầu đọc lỗi

– 10/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nghĩa – 0987029691. Ổ cứng Laptop Toshiba 1.8″ 250Gb (Model: MK2529GSG) hỏng cơ

– 10/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tá 0934280280. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ

– 10/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0972825498. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 9/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0967717609. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) chết cơ

– 9/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0904032839. Ổ cứng latop Western 160GB (Model: WD1600BEVT) hỏng đầu đọc

– 9/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0963810254. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi đầu đọc

– 9/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng Anh – 0973600333. Ổ cứng Maxtor 40GB hỏng motor

– 9/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Hồng – 0903432142. Máy Laptop sony vaio chạy recover mất dữ liệu

– 8/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904050576. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) hỏng đầu đọc

– 8/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0936198648. Box di động Western 2TB format nhầm mất dữ liệu

– 8/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0915376748. Ổ cứng Samsung 250GB (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 8/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0963987509. Ổ cứng Seagate 1Tb mất dữ liệu do format nhầm

– 7/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng 0912642296. Thẻ nhớ 32GB xóa nhầm dữ liệu

– 7/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huy – 0912212912. Ổ cứng Laptop Western 80Gb WD800BEVS hỏng cơ

– 7/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 01234262222. Ổ cứng di động Western 1Tb chết cơ

– 7/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0912150482. Ổ cứng Maxtor 80GB chết cơ

– 7/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0905433686. Ổ cứng Samsung 250GB (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 6/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Vỹ – 0989848777. Ổ cứng Samsung 40GB (Model: SP0451N) chết cơ kêu lạch cạch

– 6/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0979044490. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 6/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0983122438. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb hỏng đầu đọc

– 5/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0976572720. Ổ cứng di động Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) hỏng đầu đọc

– 5/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0915515454. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 5/1/2015A Cứu dữ liệu thẻ nhớ cho anh Quyết – 01649620310. Thẻ nhớ 2Gb mất dữ liệu

– 2/1/2015A Phục hồi dữ liệu cho anh Hiệp – 0979977725. Ổ cứng Western 320GB (Model: WD3200BEKT) hỏng đầu đọc

4/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button