Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu tháng 1 năm 2015

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 1 năm 2015

o cung di dong wd

– 31/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0979832289. Ổ cứng Hitachi 1Tb lỗi đầu từ

– 31/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0914043121. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 31/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tân – 0979693658. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng cơ

– 31/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 01683353976. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

– 30/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0948989048. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 30/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Linh – 01234131898. Ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

– 30/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0915249659 Ổ cứng Hitachi 2Tb lỗi đầu từ

– 30/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hoạt – 0986891234. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

– 29/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dân – 0904659759. Ổ cứng Western 1,5Tb hỏng đầu từ

– 29/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thường – 0946144998. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 29/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0982106686. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu từ

– 29/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0912926746. Máy Vaio xóa nhầm mất dữ liệu

– 28/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Linh – 0979917386. Ổ cứng Hitachi 500Gb đầu từ lỗi

– 28/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sang – 0904087079. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 28/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Yến – 0942970246. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu từ

– 27/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho em Vũ – 0947584395. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVT) lỗi đầu từ

– 27/1/2015 Cứu dữ liệu cho chú Bình – 0985899388. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

– 27/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tần – 0904546658. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 26/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0904060066. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 26/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0936386800. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 26/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0982669192. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb Bad bặng, recover mất dữ liệu

– 26/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 01689963262. Ổ cứng Seagate 40GB chết cơ

– 24/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0976350939. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ

– 24/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0983356528. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) lỗi đầu đọc

– 24/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0987411868. Máy laptop Sony Vaio chạy recover mất dữ liệu

– 24/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0983211688. Ổ cứng Samsung 400Gb (Model: HD400LJ) bị bad nặng, đã format ổ

– 23/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 01693318881. Ổ cứng Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 23/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khoa- An Giang – 0914495919. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu đọc

– 23/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0973670292. Ổ Western 500Gb cài Win vào ổ chứa dữ liệu

– 23/1/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAJS) chết cơ. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 22/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0983968999. Ổ cứng di động western 1Tb va đập lỗi đầu từ

– 22/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hào – 0902242409. Ổ cứng Western 3Tb (Model: WD30EZRX) lỗi đầu đọc

– 22/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đạt – 0904188333. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model:HM320JI) đánh rơi hỏng đầu từ

– 22/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0968526698. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 21/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 01653828282. Ổ cứng di động 1Tb (Model: ST1000LM024) đánh rơi chết cơ

– 21/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0987899950. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 21/1/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 01689963262. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) chết cơ chết mạch

– 21/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0984887666. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) format mất dữ liệu

– 20/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vụ – 0976906698. Ổ cứng di động 2Tb chết cơ

– 20/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hà – 0975823836. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DL001) lỗi đầu từ

– 20/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 012345558XX. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc

– 19/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Vân – 01687366445. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABF050) chết cơ do va đập mạnh

– 19/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đoàn – 0912224028. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) lỗi đầu từ

– 19/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0974075750. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb hỏng cơ

– 19/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0948196198. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 17/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hoa – 0988364466. Ổ cứng Laptop Samsung 250Gb (Model: HM251HI) hỏng đầu từ

– 17/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Bằng – 01682323969. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 17/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Lam 0984088XXX. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKS) lỗi đầu từ

– 16/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0983009577. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 16/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ninh – 0912016008. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) lỗi đầu đọc

– 16/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bằng – 0963322699. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 15/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0988295943. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thông – 0969441010. Ổ cứng di động 1Tb đánh rơi chết cơ

– 14/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 0913035706. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ, mặt đĩa xước. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 13/1/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – 01998888998. Ổ cứng di động Western 3Tb lỗi đầu đọc

– 12/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Toàn – 0932596986. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 12/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Giang – 0984895808. Ổ cứng Laptop máy Sony vaio 500Gb khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu

– 12/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0968308388. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) đầu đọc lỗi

– 10/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nghĩa – 0987029691. Ổ cứng Laptop Toshiba 1.8″ 250Gb (Model: MK2529GSG) hỏng cơ

– 10/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tá 0934280280. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ

– 10/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0972825498. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 9/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0967717609. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) chết cơ

– 9/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0904032839. Ổ cứng latop Western 160GB (Model: WD1600BEVT) hỏng đầu đọc

– 9/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0963810254. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi đầu đọc

– 9/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng Anh – 0973600333. Ổ cứng Maxtor 40GB hỏng motor

– 9/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Hồng – 0903432142. Máy Laptop sony vaio chạy recover mất dữ liệu

– 8/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904050576. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) hỏng đầu đọc

– 8/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0936198648. Box di động Western 2TB format nhầm mất dữ liệu

– 8/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0915376748. Ổ cứng Samsung 250GB (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 8/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0963987509. Ổ cứng Seagate 1Tb mất dữ liệu do format nhầm

– 7/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng 0912642296. Thẻ nhớ 32GB xóa nhầm dữ liệu

– 7/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huy – 0912212912. Ổ cứng Laptop Western 80Gb WD800BEVS hỏng cơ

– 7/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 01234262222. Ổ cứng di động Western 1Tb chết cơ

– 7/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0912150482. Ổ cứng Maxtor 80GB chết cơ

– 7/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0905433686. Ổ cứng Samsung 250GB (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 6/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Vỹ – 0989848777. Ổ cứng Samsung 40GB (Model: SP0451N) chết cơ kêu lạch cạch

– 6/1/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0979044490. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 6/1/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0983122438. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb hỏng đầu đọc

– 5/1/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0976572720. Ổ cứng di động Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) hỏng đầu đọc

– 5/1/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0915515454. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 5/1/2015A Cứu dữ liệu thẻ nhớ cho anh Quyết – 01649620310. Thẻ nhớ 2Gb mất dữ liệu

– 2/1/2015A Phục hồi dữ liệu cho anh Hiệp – 0979977725. Ổ cứng Western 320GB (Model: WD3200BEKT) hỏng đầu đọc

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 1 năm 2015
4 (80%) 4 votes

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *