cuu du lieu o cung

– 30/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0989633366. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 30/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 01698990910. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) hỏng đầu đọc

– 30/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hảo – 0947497703. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 29/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0984441368. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ

– 29/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hà – 0986276789. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 29/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0972149888. Ổ cứng Laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6465GSX) chết cơ kêu lạch cạch

– 29/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 01252453388. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) Ổ cứng bị hỏng đầu từ

– 28/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0987805272. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 28/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – 0983208255. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) hỏng đầu từ

– 28/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thương – 0904904074. Ổ cứng Máy VAIO. Chạy recovery mất dữ liệu

– 28/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01688335525. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) cài win mất dữ liệu

– 27/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Thao – 0982127910. Ổ cứng Western China 80Gb (Model: PL800) chết cơ

– 27/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0963816794. Ổ cứng di động Western 320Gb (Model: WD3200BMVV) hỏng không nhận

– 27/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thức – 0914260187. Ổ cứng SSD Kingston 240Gb lỗi mất dữ liệu

– 27/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0919792555. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 26/5/2015 Cứu dữ liệu cho chị Hường – 0977238925. Ổ cứng Laptop Seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 26/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0987225911. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 26/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0987900772. Ổ cứng Wetern 320Gb (Model: WD3200AAJS) hỏng cơ

– 26/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 01639180363. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) kiến chui, chết cơ

– 25/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0939333119. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5076GSX) dánh rơi, chết cơ

– 25/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0984563936. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb lỗi đầu từ

– 25/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb Chết cơ

– 23/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng 0914498998. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 23/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0968946173. Ổ cứng Western 160Gb WD1600AAJS hỏng đầu từ

– 23/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0985501130. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb lỗi đầu từ

– 23/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Ngọc Anh – 0915188175. Ổ cứng Seagate 120Gb chết cơ

– 22/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0908025888. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800BD) chết cơ

– 22/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0979032680. Ổ cứng Seagate 40Gb (Model: ST340016A) cắm ngược nguồn cháy mạch, cháy đầu đọc

– 22/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0982744795. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) hỏng đầu từ

– 21/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0986459317. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 21/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0946737566. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) đầu đọc lỗi

– 21/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Hùng – 0989732515. Ổ cứng Samsung 80Gb SP0842N chết cơ

– 21/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0986333390. Ổ cứng Laptop Toshiba 250Gb (Model:MK2546GSX) Ngấm nước vào bên trong ổ cứng

– 20/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0906716666. Ổ cứng di động Western 2Tb (Model: WD20NMVW) hỏng đầu từ

– 20/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Nhanh – 0986747019. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 20/5/2015 KHôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 01212121261. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) mất dữ liệu

– 20/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phúc 0977316307. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000LMVW) lỗi đầu đọc

– 20/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vu – 0936891481. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb mất dữ liệu

– 19/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0914920909. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162HJ) hỏng cơ

– 19/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0978466642. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ

– 19/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Huyền – 0916591468. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model:WD500BMVW) chết cơ

– 19/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quỳnh – 0912177055. Ổ cứng Seagate 320Gb đầu đọc lỗi

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0972940738. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) hỏng đầu từ

– 18/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Cúc – 0934568638. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng không nhận ổ cứng, đã qua sửa chữa

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0989996876. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 18/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0987216996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEKT) hỏng không nhận ổ cứng

– 18/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVT) chết cơ

– 18/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0904285977. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu đọc

– 16/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Sang – 0904087079. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 16/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hòa – 0969436683. Ổ cứng Seagater 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 16/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0984064992. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) hỏng cơ

– 16/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Cúc – 0903467688. Ổ cứng Seagate 500Gb chết cơ

– 16/5/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0966307997. Ổ cứng Western 250G (Model: WT2500AAKS) chết cơ

– 16/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0989878459. Ổ cứng Samsung 500G (Model: HD501LJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 01676699881. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EZEX) hỏng đầu từ

– 15/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0949466192. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 01666088466. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 15/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0965968965. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu đọc

– 15/5/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0935866333. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 15/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0915548667. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb cài Windows mất dữ liệu

– 14/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tân – 0969109132. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD322GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 14/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0985098680. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ

– 14/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khuê – 0936148289. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 14/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0934332123. Ổ cứng Seagate 250Gb mất dữ liệu

– 14/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0912150482. Ổ cứng Samsung 320G (Model:HD322GJ) kiến chui, chết cơ

– 13/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0968029989. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 13/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Trang – 0972969858. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model:WD5000BMVW) hỏng đầu đọc

– 13/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0964933666. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi cơ

– 13/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 01234563076. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAKX) chết cơ

– 13/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nghĩa – 0947332668. Ổ cứng Western 320Gb cháy mạch chết cơ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho Anh Linh – 0908070785. Ổ cứng Laptop Western 500Gb chạy recover windows mất dữ liệu

– 12/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiển – 0914368559. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 12/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tôn – 0904459762. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu từ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nguyên – 0977029037. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPKX) đánh rơi, đầu đọc lỗi

– 12/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0902996685. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) chết cơ

– 12/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 0973935452. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi cơ

– 11/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đô – 0978366580. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 11/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0913513987. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ)Bad nặng

– 11/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0904884939. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) cài Windows mất dữ liệu

– 11/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nguyện – 0912166379. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: HM500JI) chạy recovery mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm không thành công

– 9/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0912361283. Ổ cứng Toshiba 320Gb chạy recovery mất dữ liệu

– 9/5/2015 Phục hòi dữ liệu cho anh Phương – 0936070690. Ổ cứng Laptop Hitachi mất dữ liệu

– 9/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Tâm – 01678388386. Ổ cứng Laptop Hitachi 500G bị bad sector

– 8/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0919968928. Ổ cứng Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 8/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoan – 01648998623. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5061GSYN) Cài Windows mất dữ liệu

– 8/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0932234556. Ổ cứng Hitachi 500G lỗi đầu từ

– 7/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0915987989. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 7/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lợi – 0966984031. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb bị bad

– 7/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0903264113. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) Bad nặng

– 7/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0985322366. USB 16GB Virus mất dữ liệu

– 6/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiển – 0904264940. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu từ

– 6/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0977206718. Máy laptop HP ghost nhầm mất dữ liệu

– 6/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0913496070. Ổ cứng Laptop Segagte 500Gb đầu đọc lỗi

– 6/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0913319793. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 5/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hằng – 0988752898. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200LPVX) hỏng đầu từ

– 5/5/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0979866882. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) ghost nhầm mất dữ liệu

– 5/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Chiến 0978 687 695 Maxtor 20GB

– 5/5/2015 Cứu dữ liệu cho chị Hòa – 0978000683. Máy Dell N4110 mất dữ liệu

– 4/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Liêm – 0983356866. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 4/5/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0989236729. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng cơ

– 4/5/2015 Cứu dữ liệu cho chú Dương – 0913243703. Ổ cứng Laptop Western 80Gb (Model:WD800BEVS) chết cơ

– 4/5/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Định – 0984687726. Máy Laptop Sony Vaio mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button