Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 2 năm 2015

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 2 năm 2015

WD1003FZEX

– 27/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 01689942878. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ hỏng đầu từ

– 27/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0989878459. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD160JJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 27/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0915393637. Máy laptop Asus ghost nhầm mất dữ liệu

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0916543185. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 26/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0947076677. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu từ

– 26/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phong – 0986020762. Ổ cứng Laptop Western 1Tb (Model: WD10TPVT) hỏng đầu đọc

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0984099268. Ổ cứng laptop seagate 500Gb bị bad sector

– 25/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vỹ – 0983924946. Ổ cứng Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 25/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0914389887. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 25/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01692014015. Máy laptop chia ổ mất dữ liệu

– 24/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0984023123. Ổ cứng Laptop Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 24/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0948667891 . Ổ cứng Lpatop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) hỏng đầu từ

– 24/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0989370480. Máy laptop Lenovo virus mất dữ liệu

– 14/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0986672525. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ lỗi đầu đọc

– 14/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – 0989996750. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500LM012) đánh rơi chết cơ

– 14/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương -0916445877 Máy laptop Dell format nhầm mất dữ liệu

– 13/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tới – 0962639859. Ổ cứng Seagate 500Gb bad nặng

– 13/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phúc – 0983479013. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 12/2/2015 Cứu dữ liệu cho chị Lê – 0982008049. Ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: HM641JI) hỏng không nhận ổ cứng

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Wesrtern 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch

– 12/2/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hưng – 01655750488. Ổ cứng di động Western My passport hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thỏa – 0986784808. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0909612688. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 11/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lượng – 0906211185. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) chết cơ

– 11/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 0987651558. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AVVS) hỏng cơ

– 11/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0973932888. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 11/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0973897373. Ổ cứng laptop Hitachi 1Tb hỏng đầu từ

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng Hải Phòng – 0977428825. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0989953529. Ổ cứng Maxtor 30Gb không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0986814984. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST2500DM000) đầu đọc hỏng

– 10/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khách hàng – O9045786xx. Ổ cứng di động Western 1Tb đầu từ lỗi

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0986553535. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0986969537. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 9/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0987644987. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SP0411N) chết cơ kêu lạch cạch

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0986558671. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB cài windows mất dữ liệu

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0966579106. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) đánh rơi chết cơ

– 7/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiển – 0984756368. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 7/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hải – 0904770588. Ổ cứng Seagate 80Gb lỗi đầu từ

– 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0913594351. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 6/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chung – 0974273742. Ổ cứng Maxtor 40GB bị bad nặng

– 6/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0943910963. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 5/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0936288688. Ổ cứng Western 2Tb (ModelWD20EZRX) chết cơ

– 5/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lương – 0987888662. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu từ

– 5/2/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0932202345. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ

– 5/2/2015 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Văn – 0964909303. Thẻ 2GB mất dữ liệu

– 4/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0984839882. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) cháy mạch, cơ lọc cọc

– 4/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0913075656. Ổ cứng Hitachi 320Gb máy laptop Sony vaio cài windows mất dữ liệu

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0908268183. Ổ cứng Laptop Seagate 750Gb (Model: ST9750423AS) chết cơ

– 3/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0984674173. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

– 3/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0904905399. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng mạng Western 1,5Tb hỏng cơ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0912081235. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0983357168. Ỏ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 2/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0983294945. Ổ cứng di dộng samsung 320Gb (Model: HM321HX) hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0913313579. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) chết cơ

– 2/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904367238. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) bị bad sector

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 2 năm 2015
Xin mời bình chọn!

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …