WD1003FZEX

– 27/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 01689942878. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ hỏng đầu từ

– 27/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Luân – 0989878459. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD160JJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 27/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0915393637. Máy laptop Asus ghost nhầm mất dữ liệu

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0916543185. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 26/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0947076677. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu từ

– 26/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phong – 0986020762. Ổ cứng Laptop Western 1Tb (Model: WD10TPVT) hỏng đầu đọc

– 26/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0984099268. Ổ cứng laptop seagate 500Gb bị bad sector

– 25/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vỹ – 0983924946. Ổ cứng Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 25/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0914389887. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 25/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01692014015. Máy laptop chia ổ mất dữ liệu

– 24/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0984023123. Ổ cứng Laptop Western 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 24/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0948667891 . Ổ cứng Lpatop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) hỏng đầu từ

– 24/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0989370480. Máy laptop Lenovo virus mất dữ liệu

– 14/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0986672525. Ổ cứng di động Western 1Tb 2.5″ lỗi đầu đọc

– 14/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đạt – 0989996750. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500LM012) đánh rơi chết cơ

– 14/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dương -0916445877 Máy laptop Dell format nhầm mất dữ liệu

– 13/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tới – 0962639859. Ổ cứng Seagate 500Gb bad nặng

– 13/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phúc – 0983479013. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 12/2/2015 Cứu dữ liệu cho chị Lê – 0982008049. Ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: HM641JI) hỏng không nhận ổ cứng

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Wesrtern 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch

– 12/2/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hưng – 01655750488. Ổ cứng di động Western My passport hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thỏa – 0986784808. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) hỏng đầu từ

– 12/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam – 0909612688. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 11/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lượng – 0906211185. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) chết cơ

– 11/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 0987651558. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AVVS) hỏng cơ

– 11/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 0973932888. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 11/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0973897373. Ổ cứng laptop Hitachi 1Tb hỏng đầu từ

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng Hải Phòng – 0977428825. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0989953529. Ổ cứng Maxtor 30Gb không nhận ổ cứng

– 10/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0986814984. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST2500DM000) đầu đọc hỏng

– 10/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khách hàng – O9045786xx. Ổ cứng di động Western 1Tb đầu từ lỗi

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0986553535. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0986969537. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

– 9/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0987644987. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SP0411N) chết cơ kêu lạch cạch

– 9/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0986558671. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB cài windows mất dữ liệu

– 9/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0966579106. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) đánh rơi chết cơ

– 7/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiển – 0984756368. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 7/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hải – 0904770588. Ổ cứng Seagate 80Gb lỗi đầu từ

– 6/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0913594351. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 6/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chung – 0974273742. Ổ cứng Maxtor 40GB bị bad nặng

– 6/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0943910963. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

– 5/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0936288688. Ổ cứng Western 2Tb (ModelWD20EZRX) chết cơ

– 5/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lương – 0987888662. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu từ

– 5/2/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0932202345. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ

– 5/2/2015 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho anh Văn – 0964909303. Thẻ 2GB mất dữ liệu

– 4/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0984839882. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) cháy mạch, cơ lọc cọc

– 4/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0913075656. Ổ cứng Hitachi 320Gb máy laptop Sony vaio cài windows mất dữ liệu

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0908268183. Ổ cứng Laptop Seagate 750Gb (Model: ST9750423AS) chết cơ

– 3/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0984674173. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

– 3/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0904905399. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

– 3/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng mạng Western 1,5Tb hỏng cơ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0912081235. Ổ cứng di động Western 500Gb hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0983357168. Ỏ cứng Laptop Hitachi 500Gb đánh rơi chết cơ

– 2/2/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0983294945. Ổ cứng di dộng samsung 320Gb (Model: HM321HX) hỏng đầu từ

– 2/2/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0913313579. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) chết cơ

– 2/2/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904367238. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) bị bad sector

5/5 - (1 vote)
Call Now Button