Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop 500GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop 500GB mất dữ liệu

– Ngày 16/3/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0983986798. Ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST500LT012. Do khách hàng thao tác nhầm trong quá trình cài lại windows nên tất cả phân vùng ổ cứng gộp lại thành một phân vùng, toàn bộ dữ liệu bị mất. Tất cả dữ liệu của khách hàng đươc chúng tôi phục hồi và bàn giao lại trong ngày.

cứu dữ liệu ST500LT012

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop 500GB mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *