Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hiatachi 500Gb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hiatachi 500Gb

– Ngày 27/1/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb cho anh Dũng – 0979856065. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do quá trình cài windows thao tác nhầm nên 3 phân vùng gộp lại thành một. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hiatachi 500Gb
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *