Ngày 16/11/2018 Cứu dữ liệu Server cho anh Đạt – O986862595. Máy chủ được cấu hình 2 mảng Raid. Mảng thứ nhất sử dụng 2 ổ cứng SSD Intel cấu hình Raid1 để cài hệ điều hành, mảng còn lại được cấu hình Raid5 sử dụng 3 ổ cứng SAS 600GB để lưu dữ liệu. Anh Đạt cho biết hệ thống máy chủ bị mất cấu hình Raid khi anh lắp 3 ổ cứng SAS 1.8TB vào Server để cấu hình thêm mảng Raid5 nữa. Do bị mất cấu hình Raid nên khách hàng không thể truy cập vào hệ thống Server để copy dữ liệu. Sau 1 ngày công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã cứu lại được toàn bộ dữ liệu và hỗ trợ chạy lại hệ điều hành cũ cho khách hàng.

cứu dữ liệu Raid5

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button