– Ngày 12/3/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Yến – 0904792365. Ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST500LT012. Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu lẹt xẹt. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi 100% và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu ST500LT012

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button