– Ngày 12/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Văn – 0915113119. Ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST320LT020. Ổ cứng của khách hàng bị chết cơ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu ST320LT020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button