– Ngày 8/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop cho chị Vân – 0904199359. Ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST9500423AS. Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị bad nặng. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được lấy lại.

lấy lại dữ liệu ST9500423AS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button