Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB hỏng đầu từ

– Ngày 26/5/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Luận – 0912819756. Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS547575A9. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *