Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi 1TB hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Hitachi 1TB hỏng 1/4 đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 7/4/2016 lấy lại dữ liệu hdd cho chị Ly – 0903247559. Ổ cứng Hitachi 1TB HDS721010CLA632. Hiện tượng ổ cứng nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu HDS721010CLA632

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *