Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Recovery nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Recovery nhầm

– Ngày 15/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tiến – 0948057007. Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS5475750A9E384. Dữ liệu của khách hàng bị mất do trong quá trình chạy Recovery đã thao tác nhầm dẫn đến toàn bộ dữ liệu bị mất. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khoi phuc du lieu HTS5475750A9E384

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 750GB Recovery nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *