Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd Hitachi 640GB hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu hdd Hitachi 640GB hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu hdd Hitachi 640GB hỏng 1/4 đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 23/3/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Quân – 0906050540. Ổ cứng Hitachi laptop 640GB model: HTS547564 A9E384. Ổ cứng mang đến trong tình trạng hỏng 1/4 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi  lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu HTS547564 A9E384

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *