– Ngày 28/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0987159360. Ổ cứng Fujitsu 250GB. Hiện tượng phân vùng E:\ đòi format, khách hàng đã format và dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu Fujitsu 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button