– Ngày 1/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đoàn – 0914879293. Ổ cứng Fujitsu 250GB model: MJA2250BH. Ổ cứng có hiện tượng không nhận do bị kiến chui làm cho ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu MJA2250BH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button