Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB kiến chui

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 250GB kiến chui
Xin mời bình chọn!

– Ngày 1/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đoàn – 0914879293. Ổ cứng Fujitsu 250GB model: MJA2250BH. Ổ cứng có hiện tượng không nhận do bị kiến chui làm cho ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu MJA2250BH

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *