– Ngày 8/1/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng di động cho chị Dung – 0974617403. Box Trancend 250GB mất dữ liệu do bị format. Nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector, mất định dạng đòi format. Người sử dụng đã format dữ liệu. Dữ liệu lấy lại thành công và bàn giao cho khách hàng ngay trong ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button