Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 120GB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 120GB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Fujitsu 120GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 7/3/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quang – 0915166617. Ổ cứng Fujitsu 120GB model: MHY2120BH. Theo mô tả của khách hàng  do thao tác nhầm trong quá trình chia lại ổ cứng dẫn đến  ổ cứng bị mất định dạng. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu MHY2120BH

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *