Ngày 9/4/2018 cứu dữ liệu Server Raid5 cho anh Hưng – O911083688. Máy chủ HP sử dụng 4 ổ cứng SAS 146GB được cấu hình Raid 5. Theo thông tin khách hàng cung cấp máy chủ bị lỗi raid, không khởi động được hệ điều hành. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định được 1 ổ cứng bị Bad sector, 1 ổ cứng bị lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã cứu lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Hưng.

7633 Sas Raid 5 SAS 146GB Bad Sector

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button