– Ngày 18/2/2021Công ty TNH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận Case Server Dell của anh Quảng – 09049xx660. Anh Quảng cho biết không thể đăng nhập được quyền Admin. Sau khi chúng tôi kiểm tra xác định case Server Dell bị virus mã hóa, tống tiền đổi đuôi file hàng loạt. Sau 2 ngày chúng tôi đã giải mã thành công toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

11991-Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button