– Ngày 13/12/2019 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tiếp nhận Server Lenovo 3650 của anh Vinh – 09122xx104.  Anh cho biết máy chủ của anh bị virus tấn công qua máy trạm, toàn bộ dữ liệu trong máy chủ bị virus  mã hóa dữ liệu đổi đuôi file thành .Calum mở file ra bị lỗi và không mở được. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định được máy chủ của anh Vinh bị virus tống tiền, virus mã hóa dữ liệu. Tất cả dữ liệu của anh Vinh được chúng tôi giải mã thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Giái mã dữ liệu Lenovo virus mã hóa

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button