– Ngày 24/8/2019 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận Server X9DR2-3F/iF của anh Trung – 03751xx566. Anh Trung cho biết toàn bộ dữ liệu trong máy chủ không mở ra được và bị đổi toàn bộ đuôi file thành .id[8EA9B81A-2315].[decrypt@files.mn].Banks . CuudulieuHDD tiếp nhận kiểm tra và biết được máy chủ của anh Trung bị virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc, do sơ suất trong quá trình sử dụng khách hàng đã vô ý click vào đường link lạ trên internet nên dẫn đến bị lây nhiễm virus từ máy trạm và làm toàn bộ hệ thống máy tính trong hệ thống mạng LAN cũng bị nhiễm. Nắm bắt được tình hình, công ty đã giải mã toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày làm việc.

Cứu dữ liệu Server bị virus mã hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button