Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu máy tính Sony Vaio Recover nhầm

Lấy lại dữ liệu máy tính Sony Vaio Recover nhầm

– Ngày 10/5/2016 lấy lại dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Hùng – 0982185079. Máy tính Sony Vaio của anh Hùng bị mất dữ liệu do quá trình chạy Recover khách hàng đã thao tác nhầm. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Lấy lại dữ liệu máy tính Sony Vaio Recover nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *