Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm

Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm

Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm
Xin mời bình chọn!

– Ngày 2/3/2016 cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Kiên – 0963856949. Máy tính mất dữ liệu do khách hàng thao tác nhầm trong quá trình chạy lại Recovery. Toàn bộ dữ liệu bị mất, 3 phân vùng ổ cứng bị gộp lại. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

cuu du lieu Sony Vaio

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *