Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm

Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm

– Ngày 2/3/2016 cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio cho anh Kiên – 0963856949. Máy tính mất dữ liệu do khách hàng thao tác nhầm trong quá trình chạy lại Recovery. Toàn bộ dữ liệu bị mất, 3 phân vùng ổ cứng bị gộp lại. Chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

cuu du lieu Sony Vaio

Cứu dữ liệu máy tính Sony Vaio chạy Recovery nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *