Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu máy Sony Vaio cài windows gộp ổ

Khôi phục dữ liệu máy Sony Vaio cài windows gộp ổ

Khôi phục dữ liệu máy Sony Vaio cài windows gộp ổ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 16/3/2016 khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0983198619. Máy Sony Vaio của khách hàng bị mất dữ liệu do trong quá trình cài windows nhầm nên bị gộp ổ. Theo yêu cầu của khách hàng tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại trong ngày.

khoi phuc du lieu sony Vaio

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *