– Ngày 17/3/2016 khôi phục dữ liệu USB cho anh Hiệp – O984569922. USB Kingston 8GB được khách hàng mang đến trong tình trạng đòi format, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã lấy lại dữ liệu USB đòi format phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng ngay sau đó.

khôi phục dữ liệu USB kington 8GB

5/5 - (1 vote)

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button