Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Format nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Format nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Format nhầm
Xin mời bình chọn!

– Ngày 25/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng Format nhầm phân vùng :\D. Dữ liệu của khách hàng được khôi phục hoàn toàn và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khoi phuc du lieu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *