– Ngày 25/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Biển – 0984864868. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng Format nhầm phân vùng :\D. Dữ liệu của khách hàng được khôi phục hoàn toàn và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

khoi phuc du lieu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button