– Ngày 20/4/2016 khôi phục hồi dữ liệu hdd cho anh Tùng – 0943358898. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng bị mất dữ liệu do khách hàng đã format nhầm, chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Trong ngày chúng tôi đã khôi phục lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button