– Ngày 6/1/2021 khôi phục dữ liệu máy chủ cho anh Dũng – 09128xx981. Server sử dụng 2 ổ cứng SAS 146GB, cấu hình Raid1. Anh Dũng cho biết máy chủ bị hỏng main nên không thể truy cập được dữ liệu. Sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định có 1 ổ cứng bị bad. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Dũng được chúng tôi phục hồi lại thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button