– Ngày 7/5/2018 khôi phục dữ liệu Raid1 cho anh Dũng – O913575426. Server IBM chạy Raid1 sử dụng ổ cứng SAS 300GB. Do bị hỏng Server nên toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng không đọc ra được. Tất cả dữ liệu của anh Dũng được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại sau 3 tiếng làm việc.

7-5-2018 sas 300Gb mấy dữ liệu

4/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button