– Ngày 20/3/2020 cứu dữ liệu server cho anh Trường – 09032xx939. Máy chủ sử dụng 2 ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000NM023, được cấu hình Raid1. Annh Trường cho biết máy chủ bị mất cấu hình nên không thể truy cập được dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi. Toàn bộ dữ liệu của khách được chúng tôi phục hồi lại toàn bộ và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button