– Ngày 12/12/19 khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ IBM cho anh Trung – 03570xx888. Anh Trung cho biết Server IBM sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB, được cấu hình Raid1. Anh Trung cho biết máy chủ bị mất cấu hình Raid nên không thể truy xuất được dữ liệu. Sau 1 ngày làm việc toàn bộ dữ liệu của anh Trung được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu máy chủ ổ cứng SAS300GB mất cấu hình Raid

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button