– Ngày 14/3/2016 cứu dữ liệu hdd cho anh Đức – 0903485759. Ổ cứng Western 500GB model: WD500AAKX. Ổ cứng bị mất dữ liệu do khách hàng vô tình format nhầm phân vùng chứa dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

cuu du lieu WD500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button