Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu máy tính ASUS format nhầm

Cứu dữ liệu máy tính ASUS format nhầm

– Ngày 24/3/2016 cứu dữ liệu máy tính ASUS cho anh Tùng – 0962121992. Máy tính bị mất dữ liệu do khách hàng đã format nhầm phân vùng dữ liệu (D:\). Trong ngày toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu máy tính ASUS

Cứu dữ liệu máy tính ASUS format nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *