– Ngày 7/5/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng camera giám sát cho khách hàng – 0907676666. Ổ cứng đầu camera Seagate 500GB model: ST500DM002. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng bị format trên máy tính, khách hàng đã mang đến đơn vị khác can thiệp nhưng không thành công. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

4.9/5 - (7 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button