– Ngày 5/2/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng camera cho anh Hưng – 0917333569. Ổ cứng camera quan sát Hitachi 1TB. Ổ cứng mất dữ liệu do khách hàng dùng ổ cứng trong đầu ghi camera cắm vào máy tính. Chúng tôi tiến hành khôi phục và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng trong ngày.

5-2-16-Hung-Hitachi1TBCamer

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button